Redden onze kleuters het niet zonder betaalde bijles?

…bericht heeft ons bereikt dat ouders hun kleuters betaald bijlessen moeten laten krijgen omdat zij anders verder niet mee kunnen gaan naar de basisschool. …

“Een hele generatie van ons volk, van onze natie, dreigt verloren te gaan als gevolg van ernstige problemen in ons onderwijs. Mevrouw de voorzitter, het bericht heeft ons bereikt dat ouders hun kleuters betaald bijlessen moeten laten krijgen omdat zij anders verder niet mee kunnen gaan naar de basisschool. Zij vertonen grote hiaten in hun voorbereidende vorming waardoor het vervolg van hun schoolloopbaan problematisch wordt. En dit kunnen wij – ja, moeten wij – met ons allen niet tolereren. Het roer moet in deze worden omgegooid. De toekomst van onze jeugdigen en jongeren wordt hierdoor onzeker en veel menselijk kapitaal dreigt hierdoor verloren te gaan.” Dit zei president Desi Bouterse vandaag in De Nationale Assemblee.
[quads id=1]
Het staatshoofd besteedde extra aandacht aan onderwijs en volksgezondheid. Diverse Assembleeleden hadden dringende aandacht gevraagd voor de tegenvallende onderwijsresultaten en het onderwijs in het binnenland. De president erkent dat de staat van de schoolgebouwen, met name Sipaliwini, erbarmelijk is. Het gaat om slechte en slecht ingerichte lokalen, gebrek aan goed functionerende toiletten, slecht onderhouden terreinen. Met de huisvesting van de onderwijsgevenden in de districten, met name in Sipaliwini, is het zeer droevig gesteld. Bouterse zei dat zelfs honden er niet in zouden willen verblijven, terwijl onderwijzeressen hierin moeten wonen. “Dat dit alles demotiverend werkt op zowel de leerlingen als de onderwijsgevenden lijkt ons vanzelfsprekend. Het is dan ook lofwaardig dat onze onderwijsgevenden, ondanks dit alles, zich onverkort blijven inzetten. Dat deze infrastructurele problemen een directe oplossing vereisen, lijkt ons ook een gebiedende eis, mevrouw de Voorzitter, ik kan u en uw geacht college meedelen dat middelen zijn vrijgemaakt om nog in deze vakantieperiode, in elk geval in het verre binnenland, deze infrastructurele problemen direct aan te pakken,” deelde de president mee.
[quads id=1]
De financiële herwaardering van de positie van de onderwijsgevenden is nu, op een aantal kleine correcties na, een feit, merkte de president op. Het salaris van de onderwijsgevenden is fors verhoogd en in overeenstemming gebracht met hun verantwoordelijkheid. Er wordt nu nog gewerkt aan de voltooiing van de bestuurlijke en organisatorische componenten van het herwaarderingsprogramma. Deze zullen spoedig worden afgerond, zei de president. Hij stond ook stil bij de slechte onderwijsresultaten. “We kunnen en moeten met ons allen het lage onderwijsrendement, het lage slagingspercentage op de diverse niveaus van ons onderwijs, maar vooral in het binnenland, niet verder tolereren, terwijl wij miljoenen SRD’s in ons onderwijs, met name aan beloningen, uitgeven. In deze situatie moet drastisch een fundamentele verandering komen”.

Bouterse illustreerde dat het slagingspercentage op VOJ-niveau in 2008 44,8% was. Door veel inspanningen van de regering en de onderwijsgevenden is het gegroeid naar 55,3% in 2016. Hij noemde de terugval naar 48,8% verontrustend. “Wij verzekeren u dat de regering het voorgaande aan een grondige evaluatie zal onderwerpen en navenant maatregelen zal treffen om deze onderwijssituatie te verbeteren,” kondigde het staatshoofd aan.

foto van http://surinaams-avontuur.blogspot.nl/

Bouterse zei dat Suriname in vergelijking met de regio het laagste aantal effectieve lesuren heeft en de langstdurende vakanties. Bij de onderbouw van het basisonderwijs krijgen de leerlingen slechts 3,5 uur per dag onderwijs. Op de bovenbouw is dat slechts 4,5 uur per dag. In een heel jaar wordt slechts 185 dagen onderwijs gegeven, waarvan dit jaar door opeenvolgende onderwijsstakingen nog circa 30 dagen verloren zijn gegaan. De regering heeft geen andere keuze dan nu te starten met een fundamentele vernieuwing van het onderwijs in het hele land.
Bron: Starnieuws
**
U kunt op onze Facebook pagina reageren op dit artikel. Uw mening, advies en/of power stellen wij zeer op prijs. U mag dit bericht delen met uw vrienden en familie! Wilt u een verhaal of familiebericht plaatsen? Stuur het naar info@familienieuws.com en wij publiceren het gratis.