Bekendmaking afkomstig van N.V. Kensenhuis

Bij deze roep ik, Robin Kensenhuis erfgename van de plantage Osembo, alle mede-eigenaren & mede-erfgename op een behoorlijk en legitiem bestuur samen te stellen die volgens wet en regel zal optreden en werken.

N.V. Kensenhuis heeft ons gevraagd om onderstaand bericht met onze bezoekers te delen:

VANDAAG 8-AUG-2017 GEHEEL VERLOF BESLAG GELEGD OP PLANTAGE OSEMBO DOOR DE RECHTBANK

Aan alle Klanten en erfgename van Projecten Para en Plantage Osembo.
Bij deze verzoeken wij al onze klanten gewoon na hun percelen te gaan want niemand kan u wat maken wij gaan door!! Ook willen wij mensen verzoeken die gelden hebben betaald aan andere zie ons bericht na de politie te gaan!! Want u geld bent u kwijt!!

Alle erfgename sta op en laten we een nieuw bestuur gaan kiezen want deze boeven kunnen niks meer en bij deze waarschuwen wij al deze boeven dat jullie tijdt eraan zit te komen om de rekeningen te gaan betalen!!! Met Patrick Kensenhuis en Edo Reger voorop!!

Zie ons bericht:
Bij deze wil ik eerst om vergeving vragen aan mijn voorouders en aan alle erfgename & mede-eigenaren van de Plantage Osembo te Para.
[quads id=1]
Doordat ik beslag heb moeten aanvragen op de grond die onze voorouders voor ons hebben nagelaten met de bedoeling dat hun kinderen en kindskinderen nut zouden hebben aan de grond, welke nooit verkocht mag worden. In mijn beleving zal dat nog steeds zo blijven. De gronden van Osembo mogen nooit verkocht worden!! Alles wat er ontplooit wordt op de gronden moet te voordelen zijn van Plantage Osembo.

Op dit moment spelen er zoveel zaken op onze plantage. Betekent dat er op dit moment echt actie ondernomen moet gaan worden anders zullen wij elke moment onze gronden verliezen welke nu door derden te grabbel worden gegooid en puur voor eigen gewin bezig zijn en hun zaken vullen. Mijn doel is om gerechtigheid, eenheid en structuur in de plantage te brengen, zodat alle erfgename & mede eigenaren een officieel bestuur gaan kiezen en samenstellen die gedegen bestuur zal gaan geven op onze plantage en ter alle tijden in het belang van de plantage zal besluiten en werken.
Onderstaande personen zijn in mijn ogen niet goed bezig en wel om de volgende redenen:

Patrick Kensenhuis,
Gronden uitgegeven aan de overheid van de plantage Osembo.
Wat heeft de overheid voor deze gronden betaald??
Is er afgedragen aan de plantage?
Is er geld geïnvesteerd in de plantage?
Gronden verstrekt aan derden.
Heeft de plantage hier financieel wat van gemerkt. Waar zijn deze inkomsten?
Is er de afgelopen jaren een juiste en correcte administratie gevoerd.
Is er belasting betaald over deze inkomsten?

Edo Reger
Noemt zich Voorzitter maar is naar voren geschoven door Patrick Kensenhuis zonder een gedegen of behoorlijke verkiezing middels een ledenvergadering waarbij alle mede eigenaren en erfgename uitgenodigd dienen te zijn.We het hier niet over de 31-kopers die reeds zijn overleden maar we hebben het hierover al hun kinderen en kinds kinderen.
[quads id=1]
De heer Reger exploiteert de zandputten.
Wordt er door hem afgedragen aan de plantage?
De heer Reger exploiteert ook diverse houtconcessies op de plantage.
Is er afgedragen aan de plantage?
Alle uitgifte van gronden door de heer Reger en de gelden die hij ontvangt van mensen. Draagt hij deze gelden af aan de plantage?
Voert de heer Reger een administratie en is over de inkomsten belasting betaald?

Marlene Redmond
Zandput te Groenhardweg wat is haar bijdragen aan de plantage?
Betaald ze belasting?
Gronden die ze uitgeeft als kavels te Groenhardweg wat is haar bijdrage?

Helga Gravenbeek
Zandafgravingen te Rijsdijk en grondafgifte te Rijsdijk en Benarddorp.
Wat draagt ze af en betaald ze belasting?
Bestaat er een gedegen boekhouding?

Rudo Ravenberg
Zandafgravingen te Rijsdijk.
Draagt hij af aan de plantage betaald en wordt er belasting betaald over de inkomsten?
Voorkoming van beslag door de Staat Suriname.

Dit alles heeft te maken met het feit dat deze personen puur maar dan ook puur uit eigen belang werken en niet in het belang van de plantage.
Het is verplicht een gedegen administratie en boekhouding te voeren.
Ik weet zeker dat geen van de genoemde personen dit doet.
Dit betekent dat er geen aangifte bekend is bij de belasingsdienst en dit heeft als gevaar dat er straks beslag gelegd wordt door de fiscus.
Dit is crimineel en onverantwoordelijk gedrag van deze personen.
Dit moeten wij direct stoppen!
De bedoeling van het beslag is dat ik hoop iedereen wakker wordt en dat wij er met ze allen voor zullen gaan zorgen dat wij een degelijk en behoorlijk bestuur kunnen vormen in onze plantage.
De dagen van al deze genoemde personen zijn geteld en zij mogen geen enkele handeling meer plegen zolang het beslag rust op de plantage.

Personen die zaken hebben gedaan met bovengenoemde personen dienen zich te melden via [email protected] en dienen in hun belang aangifte te gaan doen bij de Politie inzake verduistering en oplichting. Kensenhuis Nv. zal nooit de belangen van mensen behartigen die met bovengenoemde zaken hebben gedaan!

Bij deze roep ik, Robin Kensenhuis erfgename van de plantage Osembo, alle mede-eigenaren & mede-erfgename op een behoorlijk en legitiem bestuur samen te stellen die volgens wet en regel zal optreden en werken.

[email protected] zodra er een nieuw bestuur is gevormd zal ik het beslag op de plantage per direct verwijderen zodat er weer een normale verstandhouding zal zijn met mijn voorouders en familieleden.
Met Vriendelijke groeten
Robin Kensenhuis
Met vriendelijke groeten,
Kensenhuis NV
Kwattaweg 51
Email: [email protected]

Voor de bijbehorende foto’s verwijs ik u naar onderstaand bericht:

Gerelateerde berichten:
[quads id=1]

 

https://www.familienieuws.com/2017/07/18/bekendmaking-plantage-bestuur-osembo-stopt-projecten-kensenhuis-nv/

https://www.familienieuws.com/2017/07/24/reactie-robin-kensenhuis-op-beschuldigingen/