Breaking news! Medische zending ontvangt vandaag!

…Minister Patrick Pengel van Volksgezondheid bevestigde dat vandaag de subsidie, SRD 3,2 miljoen is gestort voor de MZ. De lonen zullen gelijk worden uitbetaald…

Het ministerie van Financiën heeft de betaling aan de Medische Zending (MZ) vandaag in orde gemaakt. De bank is gevraagd om de salarissen versneld over te maken waardoor de medewerkers zo snel mogelijk over het loon van juli en het vakantiegeld kunnen ontvangen. Nadat zij dit nieuws vernamen van Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons, zijn de medewerkers vertrokken om verdere afspraken te maken.
[quads id=1]
De begrotingsbehandeling, waarbij de regering in de tweede ronde aan het woord is, werd stopgezet na een interventie van NDP-fractieleider André Misiekaba. Hij stelde dat de mensen niet aan hun lot konden worden overgelaten, terwijl ze aan de poort van De Nationale Assemblee aanklopten. Simons merkte op dat zij niet op de hoogte was dat de mensen buiten stonden. Toen Assembleelid Marinus Bee (ABOP) aan het begin van de vergadering deze kwestie aanzwengelde, stelde Simons dat niet van te voren met haar is afgestemd. Op dat moment kon vicepresident Ashwin Adhin ook geen zinnig antwoord geven over de stand van zaken.

In de schorsing is er intensief overleg geweest met de regering. Daarbij werd het duidelijk dat er is gestort. Om te voorkomen dat de werkers twee dagen nog moesten wachten op het salaris en vakantiegeld. Dit proces zal worden bespoedigd.
[quads id=1]
Na de hervatting van de vergadering zei Misiekaba dat heel weekend contact is gemaakt door werkers van de MZ. Misiekaba zei dat het niet acceptabel is dat mensen werken en dat ze hun geld niet ontvangen. Wat ook het probleem is met de verschillende schakels in het systeem, het kan niet dat de mensen hun salaris niet op tijd ontvangen.

Bee merkte op dat de voorzitter boven partijen moet staan. Bee stelde dat Misiekaba wel alle ruimte heeft gekregen om het woord te voeren, terwijl hem de pas is afgesneden. Simons zei dat als zij partijdig is, het naar Bee toe is, want hij krijgt alle ruimte van haar.

Minister Patrick Pengel van Volksgezondheid bevestigde dat vandaag de subsidie, SRD 3,2 miljoen is gestort voor de MZ. De lonen zullen gelijk worden uitbetaald. De regering zal er alles aan doen dat dit zich niet meer voordoet. De Assembleeleden Patricia Etnel (NPS) en William Waidoe (PL) gaven aan dat de minister niet kan garanderen dat de betaling voortaan op tijd in orde zullen worden gemaakt. Dit is een kwestie van Financiën. Waidoe, die uit de bankwereld komt, zei dat Financiën weet dat het geld niet verwerkt kan worden als vrijdag laat de bank de opdracht krijgt. Mahinder Jogi (VHP) wil dat de minister een overmakingsopdracht moet tonen.
[quads id=1]
Bron: Starnieuws
**
U kunt op onze Facebook pagina reageren op dit artikel. Uw mening, advies en/of power stellen wij zeer op prijs. U mag dit bericht delen met uw vrienden en familie! Wilt u een verhaal of familiebericht plaatsen? Stuur het naar [email protected] en wij publiceren het gratis.