John Courtar, van Arbeidsinspectie, is ontlast van zijn taken.

…wegens hardnekkige beschuldigingen op sociale media dat hij nauw is betrokken bij een oplichtingscomplot….

John Courtar, waarnemend inspecteur-generaal van Arbeidsinspectie, is dinsdag ontlast van zijn taken.
[quads id=1]
Dat verzoek heeft hij gedaan aan minister Soewarto Moestadja van Arbeid wegens hardnekkige beschuldigingen op sociale media dat hij nauw is betrokken bij een oplichtingscomplot.

In het persbericht staat dat de minister de procureur-generaal schriftelijk heeft gevraagd een onderzoek in te stellen. Er wordt gewacht op de bevindingen. Moestadja vindt dat diensten en werkarmen van het ministerie vertrouwen moeten genieten bij de samenleving. Dat is nodig voor de effectiviteit van de dienstverlening.

Integriteit van elke landsdienaar is daarom een fundamentele voorwaarde. Vooral de diensten Arbeidsinspectie en Werkvergunning Vreemdelingen zijn integriteitgevoelig en worden daarom met een vergrootglas bekeken.
[quads id=1]
De minister heeft sedert zijn aantreden op 7 september 2015 intern beleid ontwikkeld op het stuk van integriteit en goed bestuur. Er is zelf een Bureau Integriteit, dat zich sterk maakt voor het bevorderen van principes van goed bestuur bij het personeel.

Op landsdienaren die onmaatschappelijk gedrag vertonen worden strenge tuchtmaatregelen toegepast. In het uiterste geval worden ze voorgedragen voor ontslag.
Bron: DWT
**
U kunt op onze Facebook pagina reageren op dit artikel. Uw mening, advies en/of power stellen wij zeer op prijs. U mag dit bericht delen met uw vrienden en familie! Wilt u een verhaal of familiebericht plaatsen? Stuur het naar [email protected] en wij publiceren het gratis.