Bekendmaking omtrent nieuwe inschrijvingen Schakeljaar en Bachelor ADEK

NIEUWE INSCHRIJVINGEN COLLEGEJAAR 2017-2018
Het Schakeljaar en Bacheloropleidingen

Dagelijks van 08.00-13.00 uur
De nieuwe inschrijvingen voor het SCHAKELJAAR en de BACHELOROPLEIDINGEN (Agogische Wetenschappen & Onderwijskunde / Economie / Public Administration / Rechten / Sociologie / Agrarische Productie / Delfstof Productie / Electrotechniek / Infrastructuur / Milieuwetenschappen / Werktuigbouwkunde / Nederlands) gebeurt in twee fasen:
[quads id=1]
Registratie
Periode : woensdag 19 juli t/m woensdag 16 augustus 2017.
Tijd : 08.00u – 13.00u.
Locatie : Bureau Studentenzaken (BAK – gebouw), Universiteitscomplex, Leysweg 86.
U neemt mee:
Twee (2) volledig ingevulde inschrijfformulieren (downloaden via http://www.uvs.edu).
ID. kaart.
N.B. : Deze registratie is geen definitieve inschrijving. Noch voor de AdeKUS, noch voor uzelf betekent deze registratie een definitief engagement.

Definitieve inschrijving
Periode : maandag 21 augustus t/m zaterdag 02 september 2017.
Tijd : 08.00u – 13.00u.
Locatie : Bureau Studentenzaken (BAK – gebouw), Universiteitscomplex, Leysweg 86.
[quads id=1]
Om de registratie definitief te maken neemt u mee:
-Nieuwe studenten:
Origineel van het diploma en de cijferlijst en 2 (twee) gewaarmerkte fotokopieën van elk (de fotokopieën moeten voorzien zijn van een origineel stempel en handtekening van de directeur van de opleiding).
Een geboorteakte + één (1) fotokopie.
Een nationaliteitsverklaring.
Geslaagden van het Schakeljaar:
Certificaat Schakeljaar en cijferlijst plus twee (2) fotokopieën van elk.
De studentenpas.

-Studenten die zich herinschrijven op het Schakeljaar:
Cijferlijst + twee (2) fotokopieën.
De studentenpas.
Geslaagden van de Colloquium Doctum Toets:
Geboorteakte + één (1) fotokopie.
Originele verklaring CD toets + twee (2) fotokopieën.
Studenten die hebben meegedaan aan een Numerus Fixus (selectieprocedure) voor de studierichtingen Bedrijfskunde, Psychologie, Scheikunde, Wiskunde, Geneeskunde of Fysiotherapie:
Toelatingsbrief Numerus Fixus.
Origineel en 2 (twee) gewaarmerkte fotokopieën van het diploma (de fotokopieën moeten voorzien zijn van een origineel stempel en handtekening van de directeur van de opleiding).
Geboorteakte + één (1) kopie.
[quads id=1]
Voor alle nieuwe inschrijvingen geldt voorts:
Registratiestrook nieuwe inschrijving (verstrekt bij de registratie).

Stortingsbewijs van het inschrijfgeld collegejaar 2017/2018 SRD 1.500,-, te storten op de rekening van de Universiteit onder vermelding van naam en studierichting van de student, bij de Hakrinbank: 547.0129;
S.P.S.B.: 107.090.810; D.S.B.: 42.84.712.
ID.- kaart.
Drie (3) recente pasfoto’s (afmeting : 2,4 x 3 cm) .

Voor de toelatingseisen verwijzen wij u naar de website.
ER ZAL GEEN RESTITUTIE VAN HET INSCHRIJFGELD PLAATSVINDEN
Bureau Studentenzaken, 27 juli 2017
Bron: ADEK
**
U kunt op onze Facebook pagina reageren op dit artikel. Uw mening, advies en/of power stellen wij zeer op prijs. U mag dit bericht delen met uw vrienden en familie! Wilt u een verhaal of familiebericht plaatsen? Stuur het naar [email protected] en wij publiceren het gratis.