HIV geinfecteerden kunnen openlijk ‘uit de kast’ komen

…Er zijn ook scholen die kinderen met hiv weigeren. Pengel benadrukt dat seropositieven net als andere burgers recht hebben op onderwijs, een baan en een goed huis….

“Ik heb het gevoel dat ik niet meer alleen sta, want ik heb jaren gevochten. Ik ben blij dat de mensen nu openlijk uit de kast durven te komen”, zegt Ethel Pengel van Stichting Double Positieve over de actie van seropositieven om op te komen voor hun rechten.
[quads id=1]
Enkele personen die met hiv zijn geïnfecteerd, verzamelen in juli en augustus handtekeningen van burgers die hen ondersteunen. Zij streven naar minimaal drieduizend handtekeningen onder de petitie die zij eind volgende maand zullen aanbieden aan De Nationale Assemblee, ministers en de Nationale Ziekenhuisraad. “Het gaat om ondersteuning aan jongeren, ouderen, doven en slechthorenden die leven met hiv en opkomen voor hun rechten. De maat is vol en ze willen aandacht.”
[quads id=1]
De stichting is sinds april actief bezig geweest met zo’n dertig personen die getraind zijn op het gebied van capaciteitsversterking. De petitie en handtekeningenactie zijn hieruit voortgevloeid. Pengel gelooft dat deze actie vruchten zal afwerpen. Ze vindt het jammer dat de doelgroep nog steeds gediscrimineerd en gestigmatiseerd wordt. Zo merken jongeren die solliciteren dat ze geweerd worden.

“Je hebt mensen die zich gaan registreren en worden gediscrimineerd”, vertelt Pengel. Ze vertelt wat twee mensen is overkomen die zich bij Volkshuisvesting voor een woning wilden inschrijven. “Men vraagt je wie jou de garantie geeft dat je over tien jaar nog in leven zal zijn.” Er zijn ook scholen die kinderen met hiv weigeren. Pengel benadrukt dat seropositieven net als andere burgers recht hebben op onderwijs, een baan en een goed huis.
Bron: DWT
**
U kunt op onze Facebook pagina reageren op dit artikel. Uw mening, advies en/of power stellen wij zeer op prijs. U mag dit bericht delen met uw vrienden en familie! Wilt u een verhaal of familiebericht plaatsen? Stuur het naar [email protected] en wij publiceren het gratis.