Overleden- Aroeman Kenneth Legimin

Mag ‘k als mijn proeftijd om is, als mijn stof tot d’aarde keert , vader moeder u ontmoeten in het rijk waar gij regeert.

Als ‘k dan geheel volbracht heb al het werk door u geboon , wil dan toestaan dat ‘k kome en voor eeuwig bij u woont.

Diep bedroefd maar dankbaar voor alles dat hij voor ons betekent, maken wij bekend dat op maandag 17 juli 2017 van ons is heengegaan onze lieve vader, schoonvader, grootvader en overgrootvader , Dhr

Aroeman Kenneth Legimin

op de gezegende leeftijd van 72 jaar.

Bij vrienden bekend als baas Kenneth en Charles Bronson.

De uitvaart vindt plaats op woensdag 26 juli 2017, voorafgegaan door een rouwdienst van 12 u tot 1 u n.m. Gelegenheid tot het nemen van afscheid kan van 1 u tot 2.30u n.m ten huize vd fam Aroeman aan de Bechai Jangbahadoorweg no 21 (nieuwe grond) waarna de stoet om 3 u vertrekt naar zijn laatste rustplaats, de openbare begraafplaats te Sumatraweg.

Namens de kinderen en hun gezinnen.

Rust zacht lieve pa