Daarom kiest Sharmila Kalidien-Mansaram voor de NDP

“Hoewel het misschien geen nieuwigheid zal lijken voor velen, ben ik mij als transparante en actieve politicus bewust van mijn verantwoordingsplicht jegens het volk van Suriname en maak ik mijn keuze voor een nieuwe politieke partij, wereldkundig via het medium dat ook de opzegging van mijn VHP-lidmaatschap publiceerde. Sommigen kennen het verschil tussen een democratische keuze en overlopen cq verraad nog niet maar onwetendheid is in sommige gevallen een ongeneeslijke ziekte en verdient verder geen aandacht.” Dit schrijft Sharmila Kalidien-Mansaram in een ingezonden artikel op Starnieuws.

[quads id=1]
Kalidien-Mansaram: “Na een tijdje partijloos te zijn geweest, is mijn keuze voor een nieuwe politieke organisatie gevallen op de Nationale Democratische Partij waarmee ik via de heer Clif Limburg (eens goede maat, daarna zware opposant en nu weer een van mijn beste vrienden) kennis begon te maken. De keuze was niet eenvoudig gemaakt vanwege de zware strijd verleden tussen deze partij (niet zozeer de partij als wel de voorzitter van de partij) en mij inzake zeker het 8 decemberproces. Mijn beweegredenen om te kiezen voor de NDP zijn ingegeven door mijn persoonlijke voorkeuren en ervaringen, waarden en normen en inzichten ter zake het belang en doel van politieke partijen, partijleden, partijdemocratie en partijleider.

Een politieke partij is mijns inziens een groep van politieke geestverwanten die meerdere doelen nastreven. Voorbeelden hiervan zijn een schoon milieu, criminaliteitsbestrijding, bevordering werkgelegenheid, sociale rechtvaardigheid, productie en een eerlijke inkomensverdeling. Verschillen tussen partijen liggen naar mijn mening vooral in de manier waarop doelen worden bereikt. Partijen stellen hun standpunten in een partij- en verkiezingsprogramma op en leggen kandidatenlijsten vast. Daarnaast voeren ze propaganda – en vooral in verkiezingstijd een uitgebreide campagne – om zoveel mogelijk steun voor hun ideeën te krijgen.

Partijleden blijven naar mijn mening onontbeerlijk voor partijen, maar het is niet zozeer de grootte van het ledenbestand dat ertoe doet, maar wel de activiteitsgraad van die leden en de mate waarin partijen slim gebruik kunnen maken van de kwaliteit van die actieve leden. Kwaliteit boven kwantiteit zou ik zeggen. Doch voor het verwerven van regeermacht zal de kwantiteit een enorm belangrijke rol spelen.

[quads id=1]
Wat mij opvalt binnen de NDP en haar onderscheidt van de rest:
1. De NDP heeft een erg hoge organisatiegraad. Een vergadering van structuren, binnen 24 uur bijeengeroepen, kan een massa naar Ocer brengen. In tijden van economische recessie is dat een wapenfeit op zich;
2. NDP’ers zijn erg actief en zwaar gefocust op hun doel. Ze schromen er niet voor hun mening te ventileren op alle mogelijke manieren en ze eisen inspraak in de besluitvorming binnen de partij;
3. NDP verwelkomt elkeen (die de schouders onder de doelen kan zetten), met open armen en vol warmte. De politiek van uitsluiten (die ik bij de VHP heel vaak aan den lijve ondervond) kennen zij niet. Die krabbenmentaliteit waar menig politieke partij doorspekt van is, zie ik niet bij de NDP;
4. De NDP staat voor natievorming. Deze ideologie is een van de zuilen van de NDP en wordt op alle mogelijke manieren gepropageerd en beleefd;
5. De NDP staat voor de eenheidsgedachte en non discriminatie zonder de realiteit van specifieke voorkeuren van etnische groepen uit het oog te verliezen. Dit zien we in alle lagen van de NDP terug;
6. De NDP staat voor respect voor de soevereiniteit van de natie. Baas in eigen huis is het credo. Respect voor de grenzen van elk land en de verwachting dat het respect voor de eigen landsgrenzen en soevereiniteit wordt gereciproceerd;
7. De NDP toont respect voor vrouwen (erg loos in vele partijen) en stelt de positionering van vrouwen prioritair. Zie maar het aantal vrouwen dat in functies is benoemd binnen de partijstructuren en het bestuurlijke en binnen DNA;
8. De NDP voorzitter is een erg down to earth en charismatische leider die, naarmate je meer en meer met hem optrekt en hem als mens leert kennen, je alleen maar geboeid kan zijn door zijn leidinggevende kwaliteiten, zijn inzet voor het land , zijn respectvolle benadering naar vooral vrouwvolk toe, zijn vermogen om oprecht medeleven te tonen en zijn inlevingsvermogen in de belevingswereld van jong, oud, rijk en arm.

Voor mij is de geschiedenis voorbij en verdient de toekomst prioriteit boven al het andere. Ook de strijd die ik voor de nabestaanden van 8 december voerde via de politiek (waar het bij nader inzien slechts een instrument was van de oude politiek om Bouterse een hak te zetten want zonder 8 december is er ook geen stof tegen Bouterse) is voor mij voorgoed voorbij. De politiek heeft mij een aantal zeer wijze lessen geleerd en die lessen zullen mijn toekomst mede vorm geven. Tot slot wens ik mee te geven dat elke politieke partij pretendeert een identiteit, een sfeer, een missie te hebben. Om te weten of een partij bij u past staart u zich liever niet blind op een enkel facet, maar kunt u beter het ‘hele plaatje’ onderzoeken. Vergroting van kennis maakt uw keuze en daarmee uw stem waardevoller en zinvoller.
Tot slot:
• Life isn’t about waiting for the storm to pass, it’s about learning to dance in the rain.

Mr. Drs. Sharmila Kalidien-Mansaram
Bron: Starnieuws
**
U kunt op onze Facebook pagina reageren op dit artikel. Uw mening, advies en/of power stellen wij zeer op prijs. U mag dit bericht delen met uw vrienden en familie! Wilt u een verhaal of familiebericht plaatsen? Stuur het naar [email protected] en wij publiceren het gratis.