Bazo-kaart niet automatisch verlengt

szf Suriname

Tot 30 juni 2017 werden bezitters van een basiszorgverzekeringskaart (Bazo-kaart) van Stichting Staatsziekenfonds (SZF), welke per 31 mei 2017 zou vervallen, in de gelegenheid gesteld om dit te verlengen naar eind december 2017. Het betreft hier de categorie 60-plussers en kinderen tussen 0 en 16 jaar.
[quads id=1]
Deze verlenging van 6 maanden was een beslissing van de Raad van Ministers (RvM), waarbij degenen die na een screening financieel daadkrachtig worden geacht vanaf 31 december 2017 uit het Bazo-bestand gelicht zouden worden. Echter is gebleken dat de screening die in principe op 31 december zou plaatsvinden, reeds gehanteerd wordt.

“30 juni was de laatste dag voor de registratie van de Bazo; hierna kan het niet meer. Na de registratie wordt er bekeken tot wanneer de Bazo-kaart verlengd kan worden. Er is wel bekendgemaakt dat deze kaarten verlengd worden, maar wanneer u zich aanmeldt bij ons wordt u eerst gescreend. Pas daarna wordt zo een kaart voor een bepaalde periode uitgegeven.
[quads id=1]
Als de ouders van een kind het bijvoorbeeld kunnen betalen, wordt er aangegeven dat zij dat zelf moeten doen. Het hangt van geval tot geval af: niet van een ieder wordt gelijk verlengd”, aldus een SZF-medewerker.

Sham Binda, voorzitter van de Associatie van Kleine en Middelgrote Ondernemingen in Suriname (Akmos), zegt in gesprek met Dagblad Suriname ontzettend verbaasd te zijn met deze werkwijze. “Het lijkt alsof die ziektekostenverzekering is komen weg te vallen. Dit wordt niet gehonoreerd. De meeste van de aanvragen worden bovendien bij voorbaat afgewezen. Ze zijn bovendien selectief bezig; slechts de mensen die vroeger een on- en minvermogendenkaart hadden, komen in aanmerking voor de Bazo-kaart.”

Naar zeggen van Binda wordt er discriminatoir beleid gevoerd. “Een grote groep kan bovendien na 30 juni geen verlenging meer krijgen, wat betekent dat tal van 60 plussers niet meer over een gratis zorgverzekering kunnen beschikken.”

Premies SZF zijn niet gekoppeld aan basiszorguitvoeringsorgaan
De Akmos-voorzitter merkt op dat de huidige premietarieven van SZF, welke gekoppeld zijn aan diverse leeftijdscategorieën, niet gesynchroniseerd zijn met datgene wat het basiszorguitvoeringsorgaan had vastgesteld. “Zo verschillen de premies van SZF hemelsbreed met dat van het basiszorguitvoeringsorgaan, maar als je naar Self Reliance gaat, zie je dat zij dezelfde tarieven hanteren van het basiszorguitvoeringsorgaan.”

Binda vraagt zich af waarom SZF zich niet aan de basiszorgwet houdt, aangezien de directeur van SZF van mening is dat de financiële situatie van zijn zorginstelling niet als zodanig zorgwekkend is. Geruchten dat de medische specialisten sedert september 2016 niet uitbetaald zijn alsook het in tranches uitbetalen van het SZF-personeel verwijst de directeur naar het rijk der fabelen.

Het is dus een ‘mysterie’ waarom de groep van 60-plussers en kinderen tussen 0 en 16 jaar anno 2017 niet meer vanzelfsprekend in aanmerking komen voor een wettelijke zorgverzekering van de Staat.
KSR

Gerelateerde berichten:

Video – Nader uitleg van SZF omtrent verlengen van de ‘gratis’ BaZo kaarten

 

BaZo kinderen en 60+ tot december nog geldig

Bron: DBS