Overleden – Jenny Kamperveen

Bedroefd, maar dankbaar dat haar een langer lijden bespaard is gebleven. Geven wij hierbij u kennis van het overlijden van onze zus, moeder, schoonzus, tante en vriendin, mevrouw

Jenny Shirley Kamperveen

op 25 juni 2017 op de gezegende leeftijd van 62 jaar.
In leven was zij een gepensioneerde leerkracht van de O.S. Gijbertusschool.
Geboren te Paramaribo 15 december 1954
Overleden te Paramaribo 25 juni 2017

Jenny jou liefde voor ons allen zal ons altijd in gedachten blijven.

De crematie vindt plaats op zaterdag 1 juli 2017 om 17:00 uur in het ‘Surinaams Crematorium’ aan de Dr. Sophie Redmondstraat. Gelegenheid tot afscheid nemen is van 15:30 uur tot 16:15 uur, waarna de rouwdienst zal aanvangen.

Namens:
Broer Dennis Kamperveen , Sharda en zonen Rajiv en Sanjiv;
Dochter Janet Kamperveen en
Vriendin Diana Eijk
Verzoeke geen rouwbeklag.
Rust zacht.