34 ontslagen HEM medewerkers weer aan het werk!

De 34 personeelsleden van HEM Suriname NV, die in mei van het jaar met ontslag werden gestuurd, zijn sinds vorig week woensdag weer aan het werk. De Arbeidsinspectie had bezwaar aangetekend tegen de ontslagaanvraag van de directie.
Vervolgens werd een bemiddelingsproces opgestart door Henk Herrenberg. Het blijkt dat de directie van het bedrijf nog steeds vasthoudt aan het standpunt dat de huidige ‘voorzitter’ van de bond niet van rechtmatig tot voorzitter is gekozen. Dit was in mei al reden voor de directie om niet in te stemmen met een vergadering, uitgeschreven door een niet erkend bondsbestuur.
De 34 personeelsleden hadden er echter wel voor gekozen deze vergadering bij te wonen. Hen werd staande de vergadering per deurwaardersexploot ontslag aangezegd. John Nasiebdar, voorzitter van deze bond, merkt echter op dat er nooit eerder een gesprek is gewest tussen hem en de directie. De directie heeft hen naar zijn oordeel de ruimte niet geboden om uit te leggen dat hij statutair niet fout is. De problemen van het personeel zijn volgens Nasiebdar nog niet opgelost. Daar de dienstbetrekking van 34 werknemers is hersteld, zal Nasiebdar er thans werk van maken om de problemen van de leden van de bond bespreekbaar te maken. Hij merkt op dat door de strubbelingen van de afgelopen periode, het personeel meer gemotiveerd is om aan de bel te trekken.


Bron: DBS
**
U kunt op onze Facebook pagina reageren op dit artikel. Uw mening, advies en/of power stellen wij zeer op prijs. U mag dit bericht delen met uw vrienden en familie! Wilt u een verhaal of familiebericht plaatsen? Stuur het naar [email protected] en wij publiceren het gratis.