Woonerven, landbouwgebieden en wegen onder water in Coronie!

Door de vele neerslag in deze grote regenperiode hebben verschillende districten te kampen met wateroverlast. Wanica, Commewijne, Paramaribo en Saramacca, waar zowel woon- als landbouwgebieden wateroverlastproblemen hadden, zijn reeds aangepakt. Helaas is Coronie niet bespaard gebleven van dit probleem.

Door de vele neerslag zijn de zwampen en kanalen overvol met water met als gevolg dat woonerven en landbouwgebieden blank staan.

Minister Soeresh Algoe van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) en Jerry Miranda van Openbare Werken Transport en Communicatie (OWT&C) hebben een spoed oriëntatiebezoek gebracht aan het district. Ook de vertegenwoordigers van het Districtscommissariaat Coronie waren aanwezig. Er is geconstateerd dat illegale schelpopgravingen ook mede de oorzaak zijn van het wateroverlastprobleem. Na een spoedberaad zijn graafmachines ingezet voor opschoningswerkzaamheden van kanalen en zwampen die verstopt, dichtbegroeid of dicht geslibd zijn.

Tijdens de oriëntatie te Coronie is er gebrainstormd welke andere acties ondernomen kunnen worden om watersnood te voorkomen. Er zullen kanalen gegraven worden die uitmonden in de Atlantische Oceaan (tijdens de grote droge tijd), voorzien van een kleppensysteem die het water gaat reguleren.

Eveneens is aangekaart dat de controle van de gehele infrastructuur dat water reguleert, zoals kanalen, dammen, dijken en sluizen, optimaal plaatst moet vinden. Minister Algoe geeft aan de bovengenoemde acties te zullen bespreken met zijn collega-minister van OWT&C en RO over de uitvoering.

Ook verslaggeefster Gail Eijk is een kijkje gaan nemen. Bekijk ook de volgende uitzending van ‘De Branding’.

Bron: Radio10

Foto: Roy Zschusschen en Gail Eijk
**
U kunt op onze Facebook pagina reageren op dit artikel. Uw mening, advies en/of power stellen wij zeer op prijs. U mag dit bericht delen met uw vrienden en familie! Wilt u een verhaal of familiebericht plaatsen? Stuur het naar [email protected] en wij publiceren het gratis.