“mi no wan taki nanga ju. Mi taki soso nanga inspecteur”

kapparij Paramaribo

Kantonrechter Danielle Karamatali heeft woensdag de verdachte Richenel Jona veroordeeld tot een gevangenisstraf van 12 maanden met aftrek. Aan deze verdachte worden 5 feiten verweten, namelijk het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel c.q. mishandeling van het slachtoffer Pinas en bedreiging daartoe.

Het andere feit betreft bedreiging van een Chinees echtpaar en weerspannigheid tegen de politie en vernieling. De verdachte heeft het slachtoffer Pinas op 3 februari met een houwer aangevallen en hem daarmee verwond aan zijn voorhoofd. Uit het onderzoek blijkt dat Pinas een bestelling van houtblokken kreeg. Hij moest hardhout leveren, maar had een andere houtsoort geleverd, waardoor er een woordenwisseling is ontstaan. Jona heeft het slachtoffer aangevallen met een houwer en hem met de dood bedreigd. De verdachte deed de uitlating dat hij het slachtoffer zou onthoofden. De politie heeft deze aangifte opgenomen.

Op een andere dag heeft de verdachte een winkelier bedreigd met de dood. Ook deed hij daarbij de uitlating dat hij hem zou beroven. De doodsbange Chinees deed aangifte bij de politie. Toen de sterke arm ter plekke arriveerde, misdroeg de verdachte zich behoorlijk. Hij toonde geen respect voor de politie. Hij stak zelfs zijn vinger bijna in de neus van een agent met de woorden “mi no wan taki nanga ju. Mi taki soso nanga inspecteur”. De verdachte wilde niet meewerken om afgevoerd te worden.

Er werd toen gevraagd om versterking. De verdachte werd na de versterking in de boeien geslagen en op deze manier afgevoerd. Tijdens zijn aanhouding had Jona zich hevig verzet, waarbij een polshorloge van een agent stuk is gegaan. Tijdens het afvoeren had de verdachte ook de echtgenote van de winkelier bedreigd met de dood. Volgens de waarneming van de politie verkeerde de verdachte onder invloed van alcohol. In deze zaak was er ook beeldmateriaal beschikbaar, echter heeft de politie de beelden niet veiliggesteld. De verdachte werd op het bureau ter ontnuchtering geplaatst. Bij zijn voorgeleiding erkende hij alle strafbare feiten en tekende onder zijn verklaringen.

Het Openbaar Ministerie, vertegenwoordigd door Ilse Krenten, achtte 4 feiten wettig en overtuigend bewezen en eiste hiervoor een celstraf van 12 maanden met aftrek. Advocaat Murvin Dubois pleitte voor vrijspraak tegen zijn cliënt. Volgens de verdediging was er geen sprake van zware mishandeling. Hij gaf aan dat het slachtoffer een kapwond had opgelopen aan zijn voorhoofd van 3 cm. Volgens de raadsman is er in casu geen overtuigend bewijs geleverd. Indien de rechter onverhoopt toch mocht overgaan tot het opleggen van een straf verzocht de raadsman om de onvoorwaardelijke straf om te zetten in voorwaardelijk. De rechter achtte anders dan de officier alle 5 feiten, namelijk mishandeling, weerspannigheid tegen de politie, bedreiging en vernieling, wettig en overtuigend bewezen en veroordeelde Jona conform de eis, 12 maanden met aftrek.
Geschreven door Saskia Bandhan
Bron: DBS
**
U kunt op onze Facebook pagina reageren op dit artikel. Uw mening, advies en/of power stellen wij zeer op prijs. U mag dit bericht delen met uw vrienden en familie! Wilt u een verhaal of familiebericht plaatsen? Stuur het naar [email protected] en wij publiceren het gratis.