In juni koopkracht versterking van SRD 1125 voor 4 ziekenhuizen?

azp Suriname

Minister Mike Noersalim, ad interim Volksgezondheid, heeft met de vier bonden van de overheidsziekenhuizen intensief overleg gevoerd de afgelopen dagen over koopkrachtversterking. Namens de regering is het voorstel op tafel gelegd: De achterstand van de koopkrachtversterking, in totaal SRD 750 over april en mei 2017, zal uiterlijk 20 juni 2017 worden betaald. De koopkrachtversterking over de juni, SRD 375, zal eind juni gelijktijdig met het salaris over deze maand worden betaald.

Met het voorstel zal de achterstand per eind juni 2017, voor wat betreft de koopkrachtversterking voor personeel van de overheidsziekenhuizen, volledig zijn ingelopen. Minister Noersalim heeft het mandaat gekregen van de regering om deze gesprekken te voeren, meldt Binnenlandse Zaken.

Met de Algemene Bond van Personeel in dienst van ’s Landsbedrijf Academisch Ziekenhuis (ABPLAZ) onder leiding van voorzitter Lloyd Pool, de Bond van Personeel bij het Psychiatrisch Centrum Suriname (BPPCS) met als woordvoerder Errol Snijders en de Bond Streekziekenhuis Nickerie onder voorzitterschap van Rayen Tjon Kwie Sem is hierover akkoord bereikt. De Bond Personeel ’s Lands Hospitaal (BPLH) onder leiding van Imro Edam heeft aangegeven dat andere zaken een zwaarwichtiger karakter hebben dan de koopkrachtversterking.

Het gaat bij de bond van ’s Lands Hospitaal om de eenmalige lumpsum, waarvan een deel reeds is uitbetaald. Afgesproken is dat de bond de volgende week dinsdag een onderhoud heeft met de ministers van Financiën en Volksgezondheid om dit breedvoeriger te bespreken en tot concretere afspraken te komen over de termijn van uitbetaling van het resterende bedrag.

De regering is erkentelijk voor de constructieve houding van de bonden en spreekt de hoop uit dat de rust binnen de gezondheidszorg hiermee is weergekeerd.

Bron: Starnieuws
**
U kunt op onze Facebook pagina reageren op dit artikel. Uw mening, advies en/of power stellen wij zeer op prijs. U mag dit bericht delen met uw vrienden en familie! Wilt u een verhaal of familiebericht plaatsen? Stuur het naar [email protected] en wij publiceren het gratis.