50 jaar huwelijk voor echtpaar Binesari-Nageswar

Op zaterdag 27 mei 2017 j.l. herdacht het echtpaar Binesari-Nageswar hun Goudenhuwelijk. Meneer Binesari Rudolf is 70 jaar en heeft in zijn loopbaan gewerkt bij Libanon Store, daarna bij een houtmarkt en ongeveer 45 jaar tot aan zijn pensionering bij Doerga Service Station.

Mevrouw Nageswar Prabhawatie is 66 jaar en was garnalen verkoopster op de markt. Uit dit huwelijk zijn 5 kinderen geboren 1 zoon en 5 dochters(1 dochter is reeds overleden). Meneer en Mevrouw geven aan dat ze hard gewerkt hebben om de kinderen groot te brengen. In een woord van dank gaf de zoon Prim, namens de andere kinderen aan dat ze hun ouders ook dankbaar zijn voor de gepaste opvoeding.

Ze zijn allemaal groot en zelfstandig geworden. Ook een nichtje die een woord van dank uitbracht gaf aan dat zij het geweldig vind dat haar lieve oom en tante deze mijlpaal hebben bereikt.

Namens de regering overhandigde de Districtscommissaris van Zuid-Oost Wanica, mevr. Audrey Hankers en de Ressortleider van het Ressort de Nieuwe Grond mevr. Amania de gebruikelijke enveloppe.
Bron: BIC Wanica Zuid-Oost
**
U kunt op onze Facebook pagina reageren op dit artikel. Uw mening, advies en/of power stellen wij zeer op prijs. U mag dit bericht delen met uw vrienden en familie! Wilt u een verhaal of familiebericht plaatsen? Stuur het naar [email protected] en wij publiceren het gratis.