Bekendmaking: Oproep aan bromfietsbestuurders

bromfiets Suriname

De politie van Lelydorp, de Nieuwe Grond en Santo Dorp hebben in de afgelopen periode fietsen en bromfietsen in beslag genomen, van wie de eigenaren niet bekend zijn. Daarom doet de politie een oproep.

Belanghebbenden worden hierbij opgeroepen zich binnen een maand na publicatie van dit bericht aan te melden op voornoemde politiebureaus voor het bezichtigen van de goederen. Bij overlegging van de bewijzen zal het goed aan de belanghebbende worden afgestaan.

Indien aan deze oproep geen gevolg wordt gegeven zal de politie genoodzaakt zijn over te gaan tot openbare verkoop van deze goederen.

Voorbeeld foto

Bron: KPS
Eerdere berichte:

Bekendmaking: Oproep aan bromfietsbestuurders