Overleden – 53-jarige Nensy Leysner

Psalm 23
De Heere is mijn Herder, mij zal niets ontbreken. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden; Hij voert mij zachtkens aan zeer stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel,Hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid in zijns naam wil. Al ga ik ook in een dal der schaduw des doods, ik zou geen kwaad vrezen, want Gij zij met mij; Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij. Gij richt de tafel toe voor mijn aangezicht, tegenover mijn tegenpartijders; Gij maakt mijn hoofd vet met olie, mijn beker is overvloeiende. Immers zullen mij het goede en de weldadigheid volgen al de dagen mijns levens; en ik zal in het huis des Heeren blijven in lengte van dagen.

Na een moedige strijd vol wilskracht is onze liefhebbende moeder, oma en schoonmoeder waardig heengegaan

Nensy Laetitia Leysner

* Paramaribo, 14 augustus 1963   † Den Haag, 14 mei 2017

Chermaine
Ruseno
Jeisha, Jayden, Jarichyo
Kimberly en Michael
Charreno, Chaneya
Elaiza en Arsenio
Cheleyza

Correspondentieadres:
Neherkade 2300 2521 RP Den Haag

Er is gelegenheid om afscheid te nemen op donderdag 18 mei 2017 van 20.15 tot 21.00 uur in uitvaartcentrum Monuta Innemee, Laan van Eik en Duinen 38 te Den Haag.

De ceremonie zal plaatsvinden op vrijdag 19 mei 2017 om 17.30 uur in de aula van crematorium Ockenburgh, Ockenburghstraat 21 te Den Haag.
Aansluitend is er gelegenheid tot condoleren en het delen van herinneringen.

Namens de nabestaanden:
P. Veldema

**
U kunt op onze Facebook pagina reageren op dit artikel. Uw mening, advies en/of power stellen wij zeer op prijs. U mag dit bericht delen met uw vrienden en familie! Wilt u een verhaal of familiebericht plaatsen? Stuur het naar info@familienieuws.com en wij publiceren het gratis.