Regering verbiedt eigen bijdrage en bijbetaling voor echo etc!

Het ministerie van Volksgezondheid heeft de dienstverleners en ziekenhuizen de instructie gegeven om het eenzijdige besluit voor bijbetaling voor radiologisch onderzoek per direct terug te draaien.

Het voorstel is dat weer met de verzekeringsmaatschappijen wordt onderhandeld voor het aanpassen van de tarieven. In de tussentijd buigt de regering zich over de te nemen vervolgstappen, deelt het ministerie mee.

Artikel 12 lid 8 van de Wet Nationale Basiszorg luidt als volgt: ‘de dienstverlener is verplicht zich te houden aan het uniforme tarieven- en vergoedingssysteem bij het sluiten van contracten’. In dit artikel is heel duidelijk opgenomen dat het niet toegestaan is om eenzijdig tarieven te verhogen of bijbetaling te vragen aan verzekerden.

Met begrip voor de uitdagende financiële situatie van de dienst verleners, verbiedt de regering dat er een eigen bijdrage c.q. bijbetaling voor radiologisch onderzoek wordt gevraagd van verzekerden. Indien zulks toch wordt geëist van de verzekerden van Self Reliance, Parsasco en of anderen, wordt er in strijd gehandeld met de Wet Nationale Basiszorgverzekering.

Hiernaast staat in artikel 13 lid 2 b van de Wet Nationale Basiszorg dat de taak voor het vaststellen van de voor zorgverzekeraars, dienstverleners en producten toegestane winstmarges evenals de minimum en maximum tarieven voor de dienstverleners, toebedeeld is aan de Zorgraad, stelt het ministerie.
Bron: Starnieuws
**
U kunt op onze Facebook pagina reageren op dit artikel. Uw mening, advies en/of power stellen wij zeer op prijs. Wilt u een verhaal of familiebericht plaatsen? Stuur het naar [email protected] en wij publiceren het gratis.