Open brief afkomstig van Maisha Neus

neus Paramaribo

“Geachte organisatoren van de protestmanifestatie d.d. 20 mei 2017,onlangs hebben wij, leden en sympathisanten van de protestbeweging tegen het wanbeleid van de regering van Suriname, vernomen dat de oorspronkelijk beoogde locatie van de protestdemonstratie, het Onafhankelijkheidsplein van Suriname, u ontzegd is door het Kabinet van de President van Suriname.

De daarvoor gevoerde drogreden had te maken met de staat van de grasmat op het Onafhankelijkheidsplein. Dit, terwijl onlangs de Telesurtrimloop (1 mei 2017) en een groots Phagwa Festival (13 maart 2017) op dezelfde locatie georganiseerd zijn waarbij door vele bezoekers gebruik gemaakt is van de grasmat zonder blijvende schade. Hiermee is de fictie waarop de weigering gebaseerd is ontmanteld.

Voor zover er nog twijfels bestaan, zijn er ter zake deskundigen welke u een warm hart toedragen die nader onderzoek zouden kunnen doen, hetgeen ons overbodig lijkt. Nu u zich tot de media gewend heeft om uw verontwaardiging te uiten, stellen wij u de volgende oplossingen voor. Een eerste is gebruikmaking van uw grondwettelijk recht op vreedzame betoging, zonder daarbij strijdige wettelijke bepalingen van lagere rangorde in acht te nemen, gepropageerd door meerdere juristen, onder wie mr. Essed en mr. Van Der San.

Een tweede oplossing is het aanspannen van een kort geding, om vervangende toestemming van de kantonrechter in het eerste kanton te vorderen. Ook op dit gebied zijn er ter zake deskundigen welke u een warm hart toedragen en u van rechtsbijstand zullen voorzien. Een derde oplossing is om publiekelijk en herhaaldelijk te appelleren tegen de beslissing van de afwijzende instantie, namelijk het Kabinet van de President.

Wij en vele andere actievoerenden zijn bereid u in persoon daarbij te ondersteunen en vreedzaam te betogen ter waarborging van het recht om vreedzaam te betogen. Indien u een van de bovenvermelde oplossingen aangrijpt, hoeft u ons slechts hiervan op de hoogte te stellen en u kunt rekenen op onze volle ondersteuning in de aanloop naar en voorts op de datum van 20 mei 2017.

Indien u ervan af ziet en het thans aangekondigde alternatief van een protestmanifestatie op een betaalde locatie, ver buiten het zicht en de aanwezigheid van de massa welke u vooruitgegaan is door huid, have, goed en vrijheid te riskeren bij de voorlopers van uw eigen acties, een massa die hunkert om haar misnoegen op vreedzame wijze kenbaar te maken op het Onafhankelijkheidsplein, grenzend aan het huis van het volk, De Nationale Assemblee en de residentie van de houder van haar mandaat, het paleis van de president van de republiek Suriname, kunt u op 20 mei niet rekenen op de steun of aanwezigheid van die massa.

Wij zijn niet langer tot overleg bereid. De tijd van eindeloos praten en geduldig wachten is voorbij. Wij zullen op 20 mei 2017 protesteren op het plein samen met iedereen die tegen het wanbeleid van deze regering van de Republiek Suriname opkomt. Wij hopen u tot die groep te mogen rekenen en ons aan onze zijde te zien in die werkelijke strijd.” Met vriendelijke groet, Maisha Neus
Bron: DWT
**
U kunt op onze Facebook pagina reageren op dit artikel. Uw mening, advies en/of power stellen wij zeer op prijs. Wilt u een verhaal of familiebericht plaatsen? Stuur het naar [email protected] en wij publiceren het gratis.