Gouden huwelijk voor echtpaar Loods – Naarden.

De heer Ewald Jaques Loods en mevrouw Jeane Christina Naarden, wonende aan de Zinniastraat no 6 te Groningen in het district Saramacca, delen al 50 jaar lief en leed samen.

Zij vieren vandaag, 3 mei 2017 hun 50 jarige huwelijksjubileum.
De heer Loods Ewald Jaques is geboren op 9 juni 1931 in het district Saramacca. Hij komt uit een gezin van zeven kinderen, waarbij hij de oudste is van het gezin. Hij heeft de H.C. Pawell school bezocht tot de zesde klas. Hij was werkzaam op het Commissariaat Saramacca als bode, daarna bij de dienst der Posterijen. Als hobby heeft hij de voetbalsport, daar hij zelf aangesloten was bij de voetbalvereniging Fortuna. Hij is nog steeds actief bij de E.B.G.S. Gemeente te Groningen en helpt ook om diensten te verzorgen.

Na 10 jaar samen gewoond te hebben zijn ze op 3 mei 1967 in het huwelijksbootje gestapt.

Mevrouw Jeane Christina Naarden komt uit een gezin van zes kinderen waarvan zij de jongste is. Toen zij 4 jaar oud was, kwam haar moeder te overlijden. Zij heeft ook de H.C. Pawell school bezocht tot de zesde klas.Verder heeft zij ook kniples en landbouwcursus gevolgd.

Dit echtpaar heeft verder ook zes kinderen welke verder uitgebreid is met acht kleinkinderen en vijf achterkleinkinderen.

Districtscommissaris Laksmienarain Doebay van Saramacca heeft namens de President van de replubliek Suriname de felicitaties overgebracht en de gebruikelijke envoloppe overhandigd aan het echtpaar.