Politieagenten: ‘We zijn SRD 500 tot SRD 1000 armer geworden’

De politieagenten maken ook deel uit van de samenleving. De agent die zelf lijdt onder de situatie in het land, moet mensen weren, die willen protesteren tegen dezelfde onhoudbare situatie.

Het moet ons niet verbazen dat zo een politieman overpeinzend bezig is met zijn werk. Politieagenten zitten volgens vakbondsvoorman Robby Naarendorp in een dilemma. “Terwijl hij daar bezig is, heeft hij de overtuiging niet. Hij voelt het zodanig in zijn zak dat hij zich in de menigte van protestanten wil aansluiten. Doet hij dat, dan zit hij straks zonder een baan”, legt Naarendorp uit.

Dagblad Suriname wordt ook vaak geconfronteerd met geklaag van individuele politieambtenaren over hun financiële positie. Een passage uit een klacht van een politieambtenaar: “Ik zet al 20 jaar mijn leven op het spel als politieman om de Surinaamse samenleving veilig te maken. Netto krijg ik ongeveer SRD1400 in handen. Als politieman mag je geen nevenberoepen uitoefenen en nu mag je nauwelijks overuren maken. Met de devaluatie ben ik plotseling SRD 500 tot SRD 1000 armer geworden, zonder een salarisverhoging.

Zeg me in hemelsnaam hoe je dit elke maand moet rijmen. En wanneer de Bond van Leraren zegt dat hij zal staken heb je een paar idioten die schreeuwen dat BvL bezig is met een scenario om de regering naar huis te sturen. Waar is die volkspresident die Suriname tot een paradijs zou maken? Venetiaan was arrogant, maar tenminste was de koers 2.80. Ik heb geen moer aan een president met een mooi gezicht en een charismatische persoonlijkheid, die verder niets voor me betekent.”

De Surinaamse Politiebond heeft volgens woordvoerder Revelino Eijk soortgelijke geluiden ook ontvangen van individuele politieambtenaren. “De situatie komt heel hard bij hun aan. Het is op de laatste alv ook aangehaald, waarbij er werd gevraagd wanneer wij zullen onderhandelen over loonsverhoging. Het salaris van de politieambtenaar is niet verhoogd, terwijl de prijzen in de winkel verdrievoudigd zijn”, zegt Eijk.
KPS heeft een grondwettelijke taak

De vakorganisatie heeft een commissie in het leven geroepen, die bezig is met de voorbereiding van een herwaarderingsplan voor de politieman. Reden om aan de kant van betogers te staan en te protesteren tegen het beleid van de regering, heeft de politieman volgens Eijk nog niet. “Niet omdat wij de situatie niet voelen, maar gewoon vanwege het feit dat de KPS een grondwettelijke taak heeft. Wij moeten de openbare orde handhaven. Wanneer er grootschalige acties zijn, moet er een instantie zijn voor handhaving van de openbare orde. Wij kennen de verantwoordelijkheid en nemen het ook op ons”, stelt Eijk.
Dit betekent volgens Eijk niet dat men de betogers niet begrijpt. Als politieorganisatie kan men zich echter niet achter de betogers scharen. “Individuele politiemensen zullen sowieso sympathiseren met de betogers”, beklemtoont hij.

politieagenten. Foto loop Suriname

De politieambtenaar is inderdaad onderdeel van de samenleving. Die voelt alles mee van de economische situatie waar het land zich momenteel in bevindt. Eijk merkt hier een botsing tussen enerzijds een recht van vreedzame betoging versus een plicht tot ordehandhaving anderzijds. Echter kan naar zijn oordeel geen enkel recht boven de plicht tot ordehandhaving standhouden. “Als organisatie wanneer wij daar staan, kunnen wij niet in een dilemma zijn. Als een ieder zich aan de regels houdt, gebeurt er niets. Een dilemma zal ontstaan wanneer de politieman geweld moet toepassen”, aldus Eijk.
Bron: DBS
**
U kunt op onze Facebook pagina reageren op dit artikel. Uw mening, advies en/of power stellen wij zeer op prijs. Wilt u een verhaal of familiebericht plaatsen? Stuur het naar [email protected] en wij publiceren het gratis.