Overleden – Carla Lobo

Overleden

Lobo Carla

De Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen.
Zijn naam zijt geprezen.

Gone, but forever in our hearts.

Met diep leedwezen maken wij bekend dat van ons is heen gegaan
onze moeder, schoon-moeder, groot-moeder en overgroot-moeder Lobo Carla Irene,
weduwe van Alexander Ludwig Van Engel op gezegende leeftijd van 76 jaar.

Overleden op 8 april 2017.

Zij wordt op 10 april 2017 ten grave gedragen
te Sara’s Hofje op de hoek van de Kwattaweg en Lewensteinstraat
om 16:00 uur.

Gelegenheid tot het nemen van afscheid
van 14:30 tot 15:30 u in de grote aula van het Academisch ziekenhuis.

Namens: De kinderen, schoondochters, schoonzoons, kleinkinderen en achter-kleinkinderen.

**
U kunt op onze Facebook pagina reageren op dit artikel. Uw mening, advies en/of power stellen wij zeer op prijs. Wilt u een verhaal of familiebericht plaatsen? Stuur het naar info@familienieuws.com en wij publiceren het gratis.