Redactie: Waar zijn de brandstofprijzen omhoog gegaan?

brandstof Suriname

MINISTER FERDINAND WELZIJN van Handel, Industrie en Toerisme (HI en T) heeft in de assemblee de ongerustheid over de gevolgen van de brandstofverhoging niet weggenomen. Tijdens het vragenuurtje donderdag bleef hij ongemakkelijk steken bij de academische vraag of het gaat om verhoging of aanpassing van de government take.

Cijfers en berekeningswijzen waren onduidelijk. Het waarom van de verhoging van de brandstofprijs en government take werd gegeven door NDP-fractieleider André Misiekaba, die uitlegde dat het geld bedoeld is om tegemoet te komen aan de looneis van de leerkrachten. Gezaghebbende economen hebben gewaarschuwd voor loonsverhoging die de inflatie aanwakkert. Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons nuanceerde de noodzaak van lastenverzwarende maatregelen in het belang van de allerarmsten.

Vicepresident Ashwin Adhin gaf een ‘college’ over planning en het proces dat vooraf gaat aan een samenhangend beleid. Het ontluisterende hiervan is dat ondanks het theoretische verhaal, van een gedegen onderbouwing van de besteding, voortgekomen uit de vele impopulaire maatregelen en de effecten daarvan, tot nu toe niets terecht is gekomen. Is de regering niet bij machte het te doen of is er sprake van onwil? Misiekaba vroeg meer details over de gevolgen van de verhoging voor de consument. Uiteindelijk is besloten dat de minister het cijfermateriaal naar het parlement zal sturen.

De parlementariër is bezorgd over prijsverhogingen en de effecten voor de burgers. Hij vroeg de minister wat hij hiertegen wil doen, maar die bleef het antwoord schuldig. De bewindsman plaatste zoals zijn voorgangers de verantwoordelijkheid bij de consument die dan maar op zoek moet gaan naar winkels waar producten of goederen goedkoper zijn. Hij verschool zich achter de negatieve koersontwikkeling, de winstmarge en economische instabiliteit. Echte beschermende maatregelen tegen prijsopdrijving zijn niet genoemd, waardoor de consument aan willekeur is overgelaten.

De bus- en boothouders willen het economisch leven ontwrichten. Vakbonden roeren zich en protestdemonstraties hangen in de lucht. Niet zonder reden hebben critici gepleit voor een crisisbeheersingsplan. Het parlement staat erop dat de regering in de volksvertegenwoordiging duidelijkheid brengt en inzicht geeft over de ontvangsten en uitgaven, waarvoor de gelden in de afgelopen periode zijn gebruikt, een overzicht van de inkomstenverhogende maatregelen en de effecten daarvan. De coalitie heeft een politiek-strategische blunder begaan door de motie van de oppositie over terugdraaien van de brandstofprijs te verwerpen, in plaats van mee te gaan en overeen te komen de scherpe kanten af te zwakken, of een eigen motie te presenteren.
Bron: DWT
**
U kunt op onze Facebook pagina reageren op dit artikel. Uw mening, advies en/of power stellen wij zeer op prijs. Wilt u een verhaal of familiebericht plaatsen? Stuur het naar [email protected] en wij publiceren het gratis.