Surinamers: Wie is Mereley Deel?

Mereley Deel (26) studeerde in november 2016 af aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname als Bachelor of Science in de Public Administration, met als specialisatie Internationale Betrekkingen.

Wat heeft u onderzocht?

“In ben nagegaan welke bijdrage de Economic Partnership Agreement (EPA) heeft geleverd aan het bevorderen van de export van groenten en fruit van Suriname naar de Europese Unie (EU) in de periode 2008-2013.”

En waarom is dat van belang?

“Dit is van belang, omdat het Cariforum-EU-EPA-verdrag moet zorgen dat de economische ontwikkeling van de Cariforumlanden wordt bevorderd en dat de export van deze Caribische landen naar de EU stijgt. Vanaf de periode 2013 is gebleken dat de export uit de  ijnbouwsector is afgenomen. Dit heeft gezorgd voor een enorme terugval van de Surinaamse economie. Van belang is dat onze economie  oet worden gediversificeerd. “

Hoe heeft u het onderzoek verricht?

“Ik heb eerst gebruikgemaakt van literatuurstudies om te kijken naar de implementatie van het verdrag, daarna heb ik soortgelijke thesissen opgezocht en is er gebruikgemaakt van data van het Algemeen Bureau voor de Statistiek. Ook zijn er interviews afgenomen van diverse bedrijven. Wel is gebleken dat het voor studenten een grote uitdaging is om data te krijgen van met name overheidsinstanties.”


Wat was de conclusie van het onderzoek?

“Als we kijken naar de exporten van groenten en fruit over de periode 2008-2013 en deze vergelijken met de exporten van 2002-2007, is er een duidelijke stijging te merken van meer dan honderd procent. Dit geeft aan dat er potentie is om te exporteren en dat die behoefte er ook is. De EPA heeft dus gezorgd voor de bevordering van onze groente- en fruitexport. Ook is naar voren gekomen dat Nederland het grootste exportland is van Suriname als het gaat om deze uitvoer. Als evenwel de gehele export van Suriname in beschouwing wordt
genomen, dan zien we dat er veel minder geëxporteerd wordt ten opzichte van de periode 2008-2013. Samenvattend kan gesteld worden
dat in de productie van Suriname, met name de export, er meer sprake moet zijn van diversificatie en handhaving van standaarden als
er gestreefd wordt naar een stabiele economie.”

“Als we kijken naar de exporten van groenten en fruit over de periode 2008-2013 en deze vergelijken met de exporten van 2002-2007, is er een duidelijke stijging te merken van meer dan honderd procent. Dit geeft aan dat er potentie is om te exporteren en dat die behoefte er ook is. De EPA heeft dus gezorgd voor de bevordering van onze groente- en fruitexport. Ook is naar voren gekomen dat Nederland het grootste exportland is van Suriname als het gaat om deze uitvoer. Als evenwel de gehele export van Suriname in beschouwing wordt

genomen, dan zien we dat er veel minder geëxporteerd wordt ten opzichte van de periode 2008-2013. Samenvattend kan gesteld worden
dat in de productie van Suriname, met name de export, er meer sprake moet zijn van diversificatie en handhaving van standaarden als
er gestreefd wordt naar een stabiele economie.”

Bron: Parbode
**
U kunt op onze Facebook pagina reageren op dit artikel. Uw mening, advies en/of power stellen wij zeer op prijs. Wilt u een verhaal of familiebericht plaatsen? Stuur het naar [email protected] en wij publiceren het gratis.