Overleden – Otmar Boschmans

De HERE, onze God, zij met ons, zoals Hij met onze vaderen geweest is;
Hij verlate en verwerpe ons niet.
1Koningen 8:57

Met droefheid maken Eddy Boschmans en zoon Eldrick en gezin,
weduwe Lilian Koswal-Boston, kinderen en kleinkinderen van Baltus Koswal
bekend dat van hen is heengegaan op donderdag 23 maart 2017 hun broer, zwager, oom en grootoom

Otmar Roël Boschmans

Geboren op 7 mei 1947 te Paramaribo.
In leven was hij loodgieter en meer bekend als Baas Ottie.
Hij bereikte de leeftijd van 69 jaar.

De singineti wordt gehouden op dinsdag 28 maart van 20.00 uur tot middernacht in zijn woning aan de Leeuwensteinstraat 46 te Bloemendaal.

De begrafenis vindt plaats op woensdag 29 maart te Mariusrust aan de Dr. Sophie Redmondstraat.
Afscheid nemen is van 15.00 – 16.00 uur, gevolgd door een uitvaartdienst,
waarna Ottie omstreeks 17.00 uur aan de schoot der aarde zal worden toevertrouwd.

Zijn ziel ruste in vrede.

Namens de nabestaanden:
Paul Koswal, Lilian Koswal & Eddy Boschmans

**
U kunt op onze Facebook pagina reageren op dit artikel. Uw mening, advies en/of power stellen wij zeer op prijs. Wilt u een verhaal of familiebericht plaatsen? Stuur het naar info@familienieuws.com en wij publiceren het gratis.