Redactie: Telefoonverbinding Digicel Suriname en Guyana illegaal?

Digicel Suriname

De Guyanese telefoonmaatschappij GTT heeft zijn regering opgeroepen onmiddellijk een einde te maken aan de ‘illegale’ telefoonverbinding van concurrent Digicel, tussen Suriname en Guyana. Digicel zou geen vergunning hebben voor telefoon- en dataverkeer tussen de twee buurlanden.

Het Guyanese bedrijf zegt dit, omdat het tot nu toe monopolie bezit voor alle internationaal telefoonverkeer in het land. Volgens het staatsbedrijf zou het door de illegale communicatielijnen tot nu toe een verlies van zeker veertig miljoen Amerikaanse dollar en vijftig miljoen Guyanese dollar hebben geleden.

In een maandag uitgegeven verklaring zegt het ministerie van Openbare Telecommunicatie in Guyana aan GTT te hebben gevraagd om te bewijzen dat ze de netwerkcapaciteit heeft waardoor de Guyanese burger niet de dupe zal worden als de Digicel-verbinding wordt verbroken. Zaterdag riep GTT de regering op tot een diepgaand onderzoek naar de volgens haar illegale Digicel-lijn naar Suriname. Behalve de verliezen die GTT zegt te hebben geleden de afgelopen vijf jaar zou Digicel zeker tot dertig miljoen US dollar aan de fiscus hebben onthouden.

Het ministerie meent dat de regering zich heeft verplicht dat licentiehouders zich aan de vergunningvoorwaarden en vereisten houden. Ze moet er ook op toezien dat adequate diensten worden geleverd en dat wordt tegemoetgekomen aan de behoefte van de burgerij, aldus het ministerie. De regering is geen voorstander van eventuele illegale verbindingen.

Voorts zegt het ministerie van Openbare Telecommunicatie zich ervan bewust te zijn dat verhoogde investeringen en een groter netwerk noodzakelijk zijn om aan de behoefte van de samenleving tegemoet te komen. GTT voert aan dat Guyanezen voor minder ernstige overtredingen zoals Digicel die al vijf jaar pleegt, worden gearresteerd. Vandaar dat nu wordt aangedrongen op actie van de overheid.
Bron: DWT
**
U kunt op onze Facebook pagina reageren op dit artikel. Uw mening, advies en/of power stellen wij zeer op prijs. Wilt u een verhaal of familiebericht plaatsen? Stuur het naar [email protected] en wij publiceren het gratis.