Oproep leerkrachten: Morgen spoedvergadering

onderwijs Suriname

De Bond van Leraren(BvL) en de Alliantie voor Leerkrachten in Suriname(ALS) roepen alle leden en aspirant-leden op voor een spoedvergadering op woensdag 29 maart.
De vergadering wordt gehouden in Mata Gauri en start om 11.00 uur.

Op de agenda staan de bespreking van de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van het herwaarderingsprogramma en de verder te ondernemen stappen.

Bondsvoorzitter Wilgo Valies benadrukt in de oproep dat de aanwezigheid van de leerkrachten dringend vereist is.
De bond eist dat de resolutie van de regering waarin leerkrachten zijn ontkoppeld van het Fiso wordt teruggedraaid.
In de resolutie is onder meer vastgelegd dat de leerkrachten per 1 januari zullen vallen onder de werking van de Personeelswet.

Onderwijsgevenden bij het Bijzonder Onderwijs zijn niet meer gelijkgesteld met landsdienaren.
Bron: GFC
**
U kunt op onze Facebook pagina reageren op dit artikel. Uw mening, advies en/of power stellen wij zeer op prijs. Wilt u een verhaal of familiebericht plaatsen? Stuur het naar [email protected] en wij publiceren het gratis.