Overleden – John Pengel

De HERE is mijn herder,
mij ontbreekt niets;
Hij doet mij nederliggen in grazige weiden;
Hij voert mij aan rustige wateren;
Hij verkwikt mijn ziel.
Hij leidt mij in de rechte sporen om zijns naams wil.
Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis,ik vrees geen kwaad,want Gij zijt bij mij;
uw stok en uw staf, die vertroosten mij.
Gij richt voor mij een dis aanvoor de ogen van wie mij benauwen;
Gij zalft mijn hoofd met olie,mijn beker vloeit over.
Ja, heil en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven;
ik zal in het huis des HEREN verblijven tot in lengte van dagen.

Met diep leedwezen geven wij met groot verdriet kennis
dat geheel onverwachts in Suriname van ons is heen gegaan op 23 maart jl. onze lieve
man, vader, zoon, broer, schoonzoon, oom en goede vriend:

Cyriel John Pengel beter bekend als

John Pengel

Geboren op 20 februari 1951 op de leeftijd van 66 jaar.

Er zal geen gelegenheid tot afscheid nemen zijn in Nederland.

De teraardebestelling zal plaatsvinden in SURINAME
Datum met tijd zal nog nader bekend worden gemaakt.

Cyriel John Pengel
Geboren Suriname 20-2-1951
Overleden Suriname 23-3-2017

Namens de nabestaanden:
Vrouw Margo Pengel-Bakboord
Zoon Joey Pengel
Tante Helene Pengel
Alle broers en zussen in Suriname en Nederland

**
U kunt op onze Facebook pagina reageren op dit artikel. Uw mening, advies en/of power stellen wij zeer op prijs. Wilt u een verhaal of familiebericht plaatsen? Stuur het naar [email protected] en wij publiceren het gratis.