Redactie: Is het universiteitspersoneel al uitbetaald?

Jack Menke, voorzitter van het universiteitsbestuur, heeft onlangs middels een circulaire het personeel van de Anton de Kom Universiteit van Suriname medegedeeld dat de uitbetaling van de salarissen over de maand februari 2017 vanwege ICT-problemen op het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, enigszins verlaat zal plaatsvinden.

Het bestuur meldt verder dat in overleg met de voorzitters van VWPU en WFU er alles eraan wordt gedaan om met de salaris uitbetaling uiterlijk 01 maart 2017 aan te vangen.
Hugo Blanker, president van de WFU, geeft aan dat het personeel begrip toont voor de situatie. Voor onverwachte vertragingen maakt men ook geen heisa. “Als je een lekke band hebt, heb je een lekke band. Je moet er allen voor zorgen dat je het geld hebt om een andere te kopen”, stelt Blanker.

Het ICT-probleem bij Minowc zal naar zijn weten zo spoedig moeilijk opgelost kunnen zijn. In ieder geval is bekend dat een deel van het personeel na 1 maart over zijn geld zal beschikken.
De universiteit maakt het geld via de Surinaamse Bank over. Die zal na verwerking van de transacties nog moeten overmaken voor de rekeninghouders bij andere banken (meer vertraging).

**
U kunt op onze Facebook pagina reageren op dit artikel. Uw mening, advies en/of power stellen wij zeer op prijs. Wilt u een verhaal of familiebericht plaatsen? Stuur het naar [email protected] en wij publiceren het gratis.