Redactie: Echtpaar Kromokario – Kromodimedjo 50 jaar getrouwd

Het echtpaar Kromokario – Kromodimedjo, wonende aan de Sidodadiweg, in het district Saramacca, delen al 50 jaren lief en leed samen. Zij hebben op vrijdag 10 februari 2017 hun 50 ste huwelijksjubileum gevierd..

De heer Kromokario Soedirin is geboren op 26 september 1938 in het district Commewijne en is opgegroeid in het district Saramacca. Hij heeft de H.C. Pawellschool tot de 4e klas bezocht. Wegens omstandigheden heeft hij zich niet verder kunnen scholen.

Al vroeg moest hij zijn ouders helpen met het levensonderhoud van het gezin. Op 29 jarige leeftijd, te weten op 10 februari 1967, trad hij in het huwelijksbootje met mevrouw Kromodimedjo Jadijem. Verder heeft hij zijn krachten gegeven bij het Ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij te Dirkshoop met een loon van 40 cent per dag. Ook heeft hij werkzaamheden verricht op de afdeling Civiel Technisch Dienst (C.T. D) en later als voorman. De laatste jaren van zijn dienstbetrekking was hij belast met schooltuinen, waarbij hij de leerlingen van de vijfde klas van de GLO scholen de nodige kennis heeft bijgebracht hoe zij moeten planten en onderhouden.

Mevrouw Kromodimedjo Jadijem is geboren op 30 maart 1948, in het district Saramacca. Na de H.C. Pawellschool ging zij naar de ULO school, welke zij met goed gevolg heeft afgerond. Zij heeft haar type diploma ook met succes behaald.
Mevr. Kromodimedjo had de zorg van de kinderen op zich genomen. Daarnaast heeft zij jaren het beroep van standhouder tot haar 63e jaar uitgeoefend, allernaast zwembad “De Pirengs” en was bekend vanwege de lekkere bakabana’s.
Uit het huwelijk zijn er 6 kinderen geboren, allen goed ingeburgerd in de maatschappij . Verder hebben zij 8 kleinkinderen.


Het echtpaar hield voor dat wederzijds respect en vertrouwen heeft gemaakt dat zij dit mijlpaal hebben bereikt, waarbij de dood hun alleen kan scheiden.
District commissaris Laksmienarain Doebay van Saramacca heeft namens de President van het republiek Suriname D.D. Bouterse de felicitaties overgebracht en de gebruikelijke enveloppe overhandigd.
Bron: BIC Saramacca
**
U kunt op onze Facebook pagina reageren op dit artikel. Uw mening, advies en/of power stellen wij zeer op prijs. Wilt u een verhaal of familiebericht plaatsen? Stuur het naar [email protected] en wij publiceren het gratis.