Redactie: “Ik heb mijn stiefdochters besmet omdat hun moeder mij heeft besmet”

De familie van de hiv-besmette stiefvader Anthony L., die zijn vier stiefdochters misbruikte zegt nadat het nieuws bekend werd, niets meer met hem te maken willen hebben.

De man heeft volgens de familie de meisjes misbruikt uit wraak omdat hij ontdekte dat hun moeder hem met hiv had besmet. Ze is vorig jaar overleden.

Het familielid beschrijft Antonio L. als een rustige man die niet veel praat. De vraag blijft hoe hij tot zo een daad kon overgaan. De meisjes waren destijds 6,7,8 en 9 jaar en werden misbruikt wanneer de moeder niet thuis was. Hij was bezig met automontage en leek gefocused op zijn gezin waardoor de familie niet doorhad dat zoiets vreselijks zich afspeelde.

Officier van justitie, Astrid Niamat, eiste op 23 januari een straf van twintig jaar met aftrek van voorarrest. De verdachte noemt deze eis te hoog. Niamat heeft bij het bepalen van de strafmaat rekening gehouden met de onderzoeksresultaten van de psycholoog en psychiater. De eerstgenoemde constateerde een verstandelijke beperking maar de andere deskundige stelde geen verstandelijke beperking vast en concludeerde dat hij volledig toerekeningsvatbaar is.

“Hij heeft gezegd dat hij er spijt van heeft maar helaas gaat hij zelf voor de consequenties van zijn handelen moeten instaan”, zegt de familie.


(foto Actionnieuws)

Ook tijdens de zitting zei Anthony L. dat hij niet weet wat hem ertoe heeft gedreven om zo een handeling te plegen. Op 27 februari zal de rechter uitspraak doen in deze zaak.
Bron: DWT
U kunt op onze Facebook pagina reageren op dit artikel. Uw mening, advies en/of power stellen wij zeer op prijs. Wilt u een verhaal of familiebericht plaatsen? Stuur het naar [email protected] en wij publiceren het gratis.