Video: Staat in hoger beroep tegen vonnis Yvanna HiltonDe staat Suriname heeft officieel hoger beroep aangetekend tegen het vonnis van de kantonrechter om het geslacht van Yvanna Hilton te veranderen van man naar vrouw. Advocaat Audrey Tjong A Sie vindt het enerzijds jammer omdat hiermee haar cliënt nog altijd in een onzekere positie verkeert over haar identiteit.
Anderzijds hoopt zij in hoger beroep nogmaalshet gelijk aan haar kant te krijgen. Bovendien zal hierdoor jurisprudentie ontstaan over dit vraagstuk. Nadat op 11 januari de kantonrechter oordeelde dat het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) de identiteit en het geslacht van de transgender moet wijzigen, heeft Hilton geen gebruik kunnen maken van het oordeel van de rechter omdat het vonnis niet bij voorraad uitvoerbaar was. Dit betekent dat ze niet kon afdwingen dat CBB het vonnis direct zou uitvoeren.

De afgelopen week werd het vonnis aan beide partijen betekend, waarna Tjong A Sie een kopie ontving van de brief waarin hoger beroep is ingesteld. De Staat is onder andere van mening dat er in Suriname geen wetgeving bestaat over transgendervraagstukken. Van het schenden van een mensenrecht van Hilton zou er geen sprake zijn. Hilton zou volgens de zienswijze van het CBB, vrijwillig een operatie hebben ondergaan van man naar vrouw, zonder iemand om toestemming te vragen. De Staat vindt dan ook dat ze niet van de gemeenschap mag verwachten dat die de geslachtsverandering accepteert.

De kantonrechter heeft echter al deze uitgangspunten van de Staat verworpen. Volgens de rechter doet het niet ter zake of Hilton de Staat wel of niet zou hebben geconsulteerd of om toestemming zou hebben gevraagd. Dat er geen wetgeving in Suriname is op transgendergebied wordt door de rechter verworpen met het gegeven dat er internationale wetgeving is waaraan Suriname zich heeft verbonden.
De kantonrechter vindt dat Yvanna zich in een situatie bevindt die niet verenigbaar is met het recht op respect voor privéleven. Tjong A Sie zegt dat als het hoger beroep lang op zich laat wachten, ze bij het Hof van Justitie zal aandringen op bespoediging.
Bron: DWT
**
U kunt op onze Facebook pagina reageren op dit artikel. Uw mening, advies en/of power stellen wij zeer op prijs. Wilt u een verhaal of familiebericht plaatsen? Stuur het naar [email protected] en wij publiceren het gratis.