Redactie: Voorstel Valies: Leerkrachten moeten minimaal 3000srd netto ontvangen

leerkrachten Suriname

De Bond van Leraren (BvL) en Alliantie van Leerkrachten in Suriname (ALS) hebben de regering een ultimatum van twee weken gesteld om te komen tot een oplossing over het looncomponent in het herwaarderingsprogramma.

Uiterlijk 13 februari moet er een oplossing komen. Maandag wordt het onderwijsproces hervat. De algemene ledenvergadering van de BvL en ALS is akkoord gegaan met het voorstel van kortgedingrechter Suzanne Chu.

Wilgo Valies zei op een persconferentie vandaag in Theater Unique dat op basis van internationale conventies de regering niet eenzijdig bepaalt wat het loon moet zijn van de werkers. De vakbondsleider stelde dat expliciet bij de rechter is overeengekomen dat niet alleen de BvL maar ook de ALS betrokken moet worden bij de onderhandeling. Voor maandag 20.00 uur is al een afspraak om met de regering te praten. De vertegenwoordigers van de regering zijn bij de rechter reeds akkoord gegaan met het voorstel voor dialoog. De onderwijsbonden hebben bedongen eerst met hun leden af te stemmen. Partijen moeten maandagmiddag weer voor de rechter verschijnen.

De BvL en ALS hebben op 10 januari besloten in actie te gaan, nadat de regering aangaf dat de herwaardering eind maart kan worden uitgevoerd. Deze gaat in per 1 januari. Vooruitlopend hierop ontvangen de leerkrachten vanaf oktober vorig jaar SRD 375 extra per maand. In januari en februari is het bedrag verhoogd naar SRD 500. Valies stelde dat de BvL en ALS dit bedrag niet afgewezen hebben, maar onder protest het hebben geaccepteerd. Volgens hem is het geen verdienste van de Federatie van Organisaties van Leerkrachten in Suriname (FOLS) dat de leerkrachten SRD 500 per maand als voorziening krijgen. Hij had geen goed woord over voor de president van de FOLS, Marcellino Nerkust, die volgens hem de belangen van de regering en niet die van de werkers behartigt.

Naast de vordering van de Staat tegen de BvL en ALS hebben deze bonden een tegenvordering ingediend. Zij eisen van de regering dat ze zich houdt aan gesloten akkoorden. Valies deelde mee dat de tegenvordering niet is ingetrokken. Die blijft recht overeind staan. De rechter zou ook niet gevraagd hebben om de actie te beëindigen, maar op te schorten.
De oplossing moet binnen twee weken gevonden worden. Valies deelde mee dat er een voorstel bij de regering ligt over de lonen. In elk geval moeten de onderwijsgevenden netto SRD 3000 ontvangen, gelijk aan de armoedegrens die een jaar geleden is vastgesteld voor een gezin met twee kinderen.
Bron: Starnieuws
**
U kunt op onze Facebook pagina reageren op dit artikel. Uw mening, advies en/of power stellen wij zeer op prijs. Wilt u een verhaal of familiebericht plaatsen? Stuur het naar [email protected] en wij publiceren het gratis.