Video: Vandaag wéér staking scholen

archief foto staking Paramaribo

De staking van de BvL en ALS gaat donderdag de tweede dag in. Nadat de leerkrachten zich woensdag om 08.00 uur in groten getale in theater Unique hadden aangemeld, liepen zij ongeveer twee uren later in een lange stoet naar het presidentieel paleis waar zij een petitie wilden aanbieden.

Dat ging echter niet door omdat noch het staatshoofd, noch een vertegenwoordiger beschikbaar was. Dit viel niet in goede aarde bij bondsvoorzitter Wilgo Valies. Hij vindt dat de president hiermee aangeeft dat hij leerkrachten niet waardeert. Via de staatsradio SRS zei kabinetsdirecteur Eugène van der San woensdag dat er volgens de geldende procedure eerst een afspraak gemaakt moet worden waarbij de voorkeursdag en het -tijdstip van het aanbieden worden doorgegeven.

Als de agenda van de president dat niet toelaat, vaardigt hij zijn directeur af om het verzoekschrift aan te nemen. Valies en zijn aanhang waren echter onaangekondigd verschenen. De vakbondsvoorzitter liet overigens woensdag een brief bezorgen bij de minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, Robert Peneux, met de redenen van zijn actie. Daarin zegt Valies open te staan voor dialoog. Hetzelfde had de bewindsman de dag tevoren via de SRS gezegd.
Dinsdag hielden BvL en ALS een goed bezochte ledenvergadering over de ontwikkelingen op onderwijsgebied. Het gaat onder andere om de herwaardering die per 1 januari zou ingaan maar is verschoven naar maart, de overplaatsing van leerkrachten van de A.R. Leeuwin muloschool naar een lagere school en de ontwikkeling rond de openbare school Uitkijk. Die kwestie speelt al vóór de kerstvakantie en draait om de benoeming van een nieuw schoolhoofd.
Bron: DWT
**
U kunt op onze Facebook pagina reageren op dit artikel. Uw mening, advies en/of power stellen wij zeer op prijs. Wilt u een verhaal of familiebericht plaatsen? Stuur het naar [email protected] en wij publiceren het gratis.