Redactie: Over het ongeluk van afgelopen zaterdag

Het plaatsen van drempels op de kruising van de Pt. Paltan Tewarieweg en de Tjong Akietweg in het ressort Livorno is momenteel een heet hangijzer onder de buurtbewoners. Afgelopen zaterdag hebben zij met lede ogen moeten toekijken op welke wijze de levenloze lichamen van een moeder en haar vierjarige dochter werden afgevoerd in de lijkenwagen. Dagblad Suriname sprak met Sardhanand ‘Fitjoe’ Ramsoek, die eigenaar is van een winkelcomplex op deze hoek, waar hij ook woonachtig is. ‘Wij willen drempels hier hebben, maandag ga ik samen met de ressortsraadsvoorzitter naar politie Livorno’, gaf Ramsoek te kennen in gesprek met Dagblad Suriname.
Ramsoek is zelf ook ressortraadslid. Zij willen medewerking van politie Livorno zodat het proces voor het plaatsen van drempels op voornoemde hoek, vlotter verloopt. Ramsoek is zich ervan bewust dat autobestuurders ook hun rijgedrag moeten veranderen. Als rr-lid wil hij zijn volle medewerking verlenen om het aantal verkeersslachtoffers op de kruising terug te dringen. En dit kan middels het laten plaatsen van drempels op de kruising tussen de Pt Paltan Tewarieweg en de Tjong Akietweg. “In elk geval dwingt het je om vaart te verminderen en op te letten.”
‘Het is bijkans tien jaren geleden dat de wegen zijn geasfalteerd’, zeg Ramsoek.

Meer dan 15 jaar geleden is hij begonnen met zijn winkelcomplex. Het verkeer was nooit druk totdat de autobestuurders van Lelydorp en Pad van Wanica deze uitvalswegen begonnen te gebruiken om de drukte en de filevorming op de Indira Gandhiweg te vermijden. ‘De laatste twee jaren zijn de wegen heel erg druk geworden’, aldus Ramsoek. Op regelmatige basis doen zich gevallen voor waarbij de autobestuurders met hoge snelheden rijden en er geen voorrang wordt verleend op de bewuste kruising. Maar door kordaat optreden, door tijdig af te remmen, blijft de hoek bespaard van verkeersslachtoffers of verkeersdoden. Tijdens de afgelopen kerstperiode was er al een wagen beland in de trens op dezelfde kruising. Enkele jaren geleden is ook een echtpaar op een bromfiets dodelijk aangereden op dezelfde plek.

Ongelukkigerwijs heeft het lot afgelopen zaterdag zich herhaald. Ramsoek was aan de telefoon toen hij de veroorzaker van de dodelijke aanrijding, de witte Vitz, voorbij zag racen over de Tjong Akietweg. ‘Deze persoon heeft de kruising zeker niet gezien’, galmde het door zijn hoofd. Nauwelijks bekomen van deze gedachte, hoorde hij een harde knal. Ramsoek zegt dat het erop leek alsof de bestuurster van dit voertuig aan de telefoon was. Op de plek des onheils aangerend, zag hij dat al de drie lichamen van het andere voertuig, het Noah-busje, die over de Pt. Paltan Tewarieweg reed, uit de wagen waren geslingerd en in de trens waren terechtgekomen. In deze wagen bevonden zich drie personen, een echtpaar met een dochter van 4. Het hoofd van de vierjarige kleuter bevond zich onder een van de banden. ‘Dat was heel erg verschrikkelijk om te zien’, vertelt Ramsoek. Samen met andere buurtbewoners hebben zij de kleuter uit deze positie bevrijd. Het bleek dat zij de geest al had gegeven.
Haar moeder werd ook door buurtbewoners uit de trens gehaald en op de berm gezet. Zij was een half uurtje nog in leven, maar daarna blies zij ter plekke haar laatste adem uit. De vader werd zwaar gewond afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp. Het echtpaar heeft nog een kind, een zoontje van jonger dan 4 jaar. Frappant is dat het gezin van een uitvaartdienst kwam. De veroorzaker van de aanrijding was bekneld in haar voertuig. De brandweer heeft haar verwijderd uit haar benarde positie. Ook zij is zwaar gewond afgevoerd.
Bron: DBS

**
U kunt op onze Facebook pagina reageren op dit artikel. Uw mening, advies en/of power stellen wij zeer op prijs. Wilt u een verhaal of familiebericht plaatsen? Stuur het naar [email protected] en wij publiceren het gratis.