Bekendmaking: Hogere tarieven SFZ bekend gemaakt

SZF hanteert vanaf 1 februari 2017 nieuwe tarieven. De kosten van levensonderhoud zijn niet alleen voor de Surinaamse burgers aanzienlijk toegenomen, maar ook voor het bedrijfsleven. Hierdoor hebben de meeste bedrijven de tarieven voor de producten en diensten moeten aanpassen. Zo hanteert Stichting Staatsziekenfonds (SZF) vanaf 1 februari 2017 nieuwe tarieven voor de vrijwillige zorgverzekeringen.
Hoe ouder iemand is, hoe hoger de premie zal bedragen. Tussen 0 jaar en 15 jaar zal men per maand SRD 72 moeten betalen, terwijl voor de leeftijdscategorie van 16 jaar tot 20 jaar een premie van SRD 98 wordt gehanteerd. Zij die tussen de 21 jaar en 40 jaar oud zijn, dienen maandelijks een premie van SRD 170 te betalen, terwijl er voor de verzekerden in de leeftijdscategorie van 41 jaar tot 50 jaar een premie geldt van SRD 175. Zij die tussen de 51 jaar en 55 jaar oud zijn, zullen SRD 183 moeten betalen. Voor de leeftijdscategorie 56 jaar tot 60 jaar hanteert men een bedrag van SRD 190. Tussen 61 jaar en 99 jaar zal men SRD 245 moeten neertellen. “In principe zijn de verzekerden in de gelegenheid gesteld om in de afgelopen maand het oude tarief te betalen over de maand januari 2017. Vanaf februari 2017 hanteren wij de bovenstaande prijzen, ongeacht wat de cliënten in december 2016 qua prijzen hebben vernomen. Dit zijn de officiële tarieven”, zegt een medewerker van SZF.

Dienstenpakket uitgebreid
Niet alleen de prijzen zijn aangepast, maar ook het dienstenpakket. “Dit wordt uitgebreid met tandheelkundige behandelingen, welke vanaf februari wordt geïntroduceerd voor de vrijwillig verzekerden”, gaf de medewerker te kennen. In de eerste drie jaren kunnen de verzekerden gebruikmaken van dit servicepakket. In het eerste jaar hebben de verzekerden recht op een éénmalige gebitscontrole, twee bitewings (fotoscan van de kiezen), éénmalige tandsteenverwijdering en instructies voor de mondhygiëne. In het tweede en het derde jaar krijgt men ook een éénmalige gebitscontrole en tandsteenverwijdering. Behalve deze standaard pakketten, heeft men ook de mogelijkheid om andere aanvullende pakketten (verzekeringen) te kiezen. Men zal dus vanaf de komende maand een hoger premie betalen, echter krijgt men daarvoor ook extra diensten terug.
De medewerker beklemtoont dat er een speciale lijst (klapper) van medicamenten wordt gehanteerd waarbij de verzekerden geen extra kosten in rekening worden gebracht, indien zij van deze medicijnen gebruik wensen te maken. Voor de medicijnen die niet in de klapper voorkomen, zal men de kosten wel moeten betalen bij de SZF-apotheek. De medewerker deelde mee dat het mogelijk is dat de prijzen van medicijnen zijn aangepast, aangezien er bij het inkopen hiervan ook hogere tarieven neergeteld moeten worden door SZF. Met betrekking tot de verplichte zorgverzekering zijn er ook tariefsaanpassingen, echter zullen deze nader bekendgemaakt worden.

Bron: Starnieuws
**
U kunt op onze Facebook pagina reageren op dit artikel. Uw mening, advies en/of power stellen wij zeer op prijs. Wilt u een verhaal of familiebericht plaatsen? Stuur het naar [email protected] en wij publiceren het gratis.