Redactie: Dochter onderinspecteur deed aangifte tegen vader

politie Paramaribo

De minister van Justitie en Politie heeft het bezwaar op de schorsing en de verlenging van de buitenfunctiestelling van een onderinspecteur van politie gegrond geacht. Middels een schrijven aan de korpschef wordt aangegeven om alle administratieve handelingen te verrichten, zodat de onderinspecteur met zijn werkzaamheden een aanvang kan maken.
Deze politiefunctionaris was op dinsdag 22 november 2016 buiten functie gesteld. Dit, omdat hij niet wilde meewerken aan een onderzoek dat tegen hem was ingesteld. Het verhaal is begonnen thuis bij deze wetsdienaar. Hij is vader van zes kinderen en heeft altijd zijn kinderen een goede opvoeding gegeven. Naarmate de kinderen ouder worden, zijn ze eigenwijs. De oudste dochter in huis, 19 jaar, deed aangifte bij de politie van Latour ter zake mishandeling.

Er ontstond eerst een woordenwisseling over een wifi box, die niet in het huis van de onderinspecteur hoorde. Dit ging gepaard met twee tikjes. Kort daarna maakte de politie van Latour contact met de optredende vader. Zulks, omdat zijn dochter aangifte tegen hem had gedaan. De politie heeft de vader opgeroepen, echter heeft hij geen gehoor gegeven aan deze oproep. Hij vond het niet nodig om zich aan te melden. De zaak is toen bij de afdeling OPZ beland. Omdat de onderinspecteur werkzaam is op die afdeling werd het onderzoek verder door Interne Tuchtzaken (ITZ) gedaan.
De politieman werd ook door die onderzoeksafdeling uitgenodigd. Ook deze keer gaf hij geen gehoor aan de oproep. Uiteindelijk is het afdelingshoofd samen met de werkgroep naar de onderinspecteur gestapt. De politieman wees de onderzoekers erop dat hij het recht heeft om niet mee te werken aan zijn eigen onderzoek en indien ITZ dat wenste, men hem op zijn kantoor kon verhoren. Na het gesprek ontving de onderinspecteur een brief, waarin stond vermeld dat hij per direct buiten functie werd gesteld, omdat hij zich agressief en met stemverheffing tegenover het afdelingshoofd ITZ had opgesteld. Na verloop van de zeven dagen van de buitenfunctiestelling werd hem mondeling medegedeeld dat zijn buitenfunctiestelling was verlengd. Deze verlenging is pas weken later aan de onderinspecteur betekend. Deze administratieve omissie is nu door de minister rechtgetrokken.
Bron: DBS
**
U kunt op onze Facebook pagina reageren op dit artikel. Uw mening, advies en/of power stellen wij zeer op prijs. Wilt u een verhaal of familiebericht plaatsen? Stuur het naar [email protected] en wij publiceren het gratis.