Redactie: Oud AMS Student Drona Kandhai schopt het ver in Nederland

Drona Kandhai, geboren te Paramaribo, op 29 December 1972, zoon van Lilawatie Kandhai-Bisheshar en wijlen Emile Vishnoepersad Kandhai, is per 1 december 2016 benoemd als bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. In 1990 heeft hij zijn middelbare school (AMS) afgerond in Suriname en heeft daarna in Nederland zijn studie voortgezet. In 1995 heeft hij zijn doctoraal studie in de Fysische Informatica cum laude afgerond.
Bekijkt u hier zijn cv:
Hij is in 1999 gepromoveerd op het gebied van numerieke simulaties van vloeistofstromingen in complexe media aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is thans ook werkzaam als hoofd van de afdeling van de Amsterdamse tak van het Quantitative Analytics team van de afdeling Financial Markets van ING Bank. Drona heeft ruim 15 jaar ervaring op het gebied van modelbouw en simulatie voor de waardering en risicoanalyse van financiële derivaten. Onderstaande tekst is het officiele bericht vanuit de Universiteit van Amsterdam (UvA):

Dr. D. Kandhai (1972) is benoemd tot bijzonder hoogleraar Applied Informatics, in het bijzonder in Computational Finance, aan de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica van de Universiteit van Amsterdam (UvA). De leerstoel is ingesteld vanwege de Stichting Bèta Plus.

Drona Kandhai is al vijftien jaar werkzaam op het gebied van de Computational Finance. Hij is gespecialiseerd in risicoanalyse van financiële markten, waarbij hij gebruikmaakt van geavanceerde numerieke en computationele methoden. In zijn onderzoek concentreert Kandhai zich op kwantitatieve methoden voor financiële toepassingen en complexe systemen. In het bijzonder kijkt hij naar het gebruik van datagestuurde microscopische simulaties om het complexe gedrag van financiële markten te doorgronden, en naar de vraag hoe de sturende mechanismen kunnen worden opgenomen in multischaalmodellen voor de prijsstelling van derivaten en risicobeheer.

De bijzondere leerstoel maakt deel uit van het Computational Science Lab van het Instituut voor Informatica van de UvA. Kandhai combineert het bijzonder hoogleraarschap aan de UvA met zijn functie als hoofd van de Amsterdamse tak van het Quantitative Analytics team van de afdeling Financial Markets van ING Bank. Bij ING Bank richt hij zich op mathematische modellering en numerieke benaderingen van de prijsstelling van derivaten en risicometing. De rol van geavanceerde prijsstellings- en risicobeheerssystemen – met een breed scala van kwantitatieve en voorspellende analysemethoden – is cruciaal als het gaat om handel en risicobeheer op financiële markten. Dit belang wordt nog eens onderstreept door de veranderende regelgevingsvoorschriften en het snel veranderende landschap van de financiële markten.
Kandhai geeft ook onderwijs. Zo verzorgt hij colleges in Computational Finance, als onderdeel van de masteropleiding Computational Science en als keuzevak voor masterstudenten Stochastics and Financial Mathematics.
Kandhai promoveerde in Computational Science aan de UvA op het onderwerp numerieke simulaties van vloeistofstromingen in complexe media. Hij heeft een groot aantal artikelen gepubliceerd in diverse wetenschappelijke tijdschriften, waaronder The Journal of Computational Finance, The Journal of Quantitative Finance en Scientific Reports.
Bron: DBS

**
U kunt op onze Facebook pagina reageren op dit artikel. Uw mening, advies en/of power stellen wij zeer op prijs. Wilt u een verhaal of familiebericht plaatsen? Stuur het naar [email protected] en wij publiceren het gratis.