Redactie: Politieagente met 2 kids op de brom in overtreding

Het Korps Politie Suriname is op vrijdag 16 december geconfronteerd met een foto van een politieagente met twee kinderen op een bromfiets in het verkeer.Op de foto die via social media wordt verspreid, is te zien hoe de wetsdienaar in uniform twee schoolkinderen op de achterzitting vervoerd. Volgens artikel 40 en 46 a van het rijbesluit heeft de wetsdienaar een ernstige overtreding begaan.


Zij heeft daarbij ook geen rekening gehouden met de veiligheid van de kinderen en het gevaar dat haar handeling met zich mee kan brengen. Als politieambtenaar zou zij het goede voorbeeld moeten geven en heeft hierbij het imago en de integriteit van het Korps Politie Suriname geschaad.
De korpsleiding zal niet schromen gepaste maatregel te treffen tegen de wetsdienaar.

In het Rijbesluit staat het volgende vastgelegd:

MEDEPASSAGIERS
Artikel 40
1. Het is de bestuurder van een rijwiel verboden personen van 10 jaar en ouder anders op zijn rijwiel mede te vervoeren dan achter hem gezeten en met de benen aan weerszijden van het rijwiel.
2. Een medegevoerd kind beneden de leeftijd van 10 jaar moet zijn gezeten op een doelmatige en veilige zitplaats met voldoende steun voor rug, handen en voeten.
MEDEPASSAGIERS
Artikel 46a
In afwijking van het bepaalde in artikel 40, lid 1, is het de bestuurder van een bromfiets verboden een persoon van 10 jaar of ouder op zijn bromfiets anders te vervoeren dan achter hem gezeten met de benen aan weerszijden van de bromfiets, op een uitsluitend voor personenvervoer ingerichte zitplaats, be¬staande uit een zitting en steunen voor handen en voeten, waar¬van de medevervoerde persoon gebruik moet maken.
Bron: KPS

**
U kunt op onze Facebook pagina reageren op dit artikel. Uw mening, advies en/of power stellen wij zeer op prijs. Wilt u een verhaal of familiebericht plaatsen? Stuur het naar [email protected] en wij publiceren het gratis.