Redactie: Ramon Bajnath doneert 100 keer bloed

Ramon Bajnath, voorzitter van het Bedevaartsoord Rameshvaram te Weg naar Zee, heeft voor de 100ste keer bloed gedoneerd aan het Surinaamse Rode Kruis (SRK).

Op dezelfde dag heeft Bajnath zijn 67ste verjaardag herdacht. Bajnath zegt in gesprek met Dagblad Suriname dat hij reeds 40 jaren bloeddonor is. “Vanaf mijn 27ste jaar doneer ik bloed. Echter was ik een tijdje gestopt met bloeddonatie, vanwege mijn werk.

Toen ik bij de overheid werkte heeft een collega mij gevraagd of ik bloed wilde doneren, omdat een patiënt dringend bloed nodig had. Ik heb toen ingestemd hiermee, omdat ik vind dat je in nood je medemens moet helpen. Zodoende werd ik vaker benaderd door het Rode Kruis om bloed te doneren.”

Volgens Bajnath is het verloop hiervan heel simpel geweest. “Velen vinden het eng, maar dat is het juist niet. Het doet ook geen pijn, mede dankzij de goede service van het Rode Kruis. Zij tappen het bloed op een heel rustige en geduldige manier van je af. Je voelt de naald niet eens.” De patiënten hebben momenteel een tekort aan bloed. Bajnath hoopt vooral de jongeren ook te inspireren om hun medemens op deze wijze hulp te verlenen. Als trouwe bloeddonor kreeg Bajnath een presentje van de keuringsarts.

Volgens de bloedafnamemedewerker kan niet elk persoon toegelaten worden om bloeddonor te worden. Hiervoor zijn er bepaalde voorwaarden. Zo zal een persoon die bloed wenst af te staan, eerst een keuring moeten ondergaan om vast te stellen dat er geen sprake zal zijn van nadelige consequenties voor zowel de donor als de patiënt. “Men moet minimaal 18 jaar zijn en een gewicht van minimaal 50 kg hebben. Zij die geen vaste partner hebben, lopen het risico niet toegelaten te worden.” Een vraaggesprek en een bloedonderzoek maken deel uit van het keuringsproces. Bij elke donatie wordt er 450 ml bloed afgenomen.
Bloeddonatie levert geen geld op

In bijzondere gevallen kan een patiënt behoefte hebben aan bloed, zoals in geval van een zwangerschap, operatie of ongeval. Een tekort aan bloed kan fataal aflopen voor zo een patiënt. De werkzaamheden binnen het Rode Kruis geschieden volgens vaste bloedbankrichtlijnen, waardoor men niet angstig hoeft te zijn om besmetting of dergelijke op te lopen.

De medewerker beklemtoont dat een bloeddonor niet wordt betaald voor het bloed dat hij afstaat. Aan het afnemen van bloed zijn er wel degelijk kosten verbonden. “Zo kost het materiaal (zakje) om bloed op te vangen al gauw euro 90. Na het afnemen van bloed moet het continue in een gekoelde ruimte bewaard worden. En de stroomkosten zijn tegenwoordig aan de hoge kant. De bloeddonatie is kosteloos”, benadrukt de medewerker van de bloedtransfusiedienst van het BOG.