Video: Ministers: ‘Pedofielen, ik wil ze castreren’

Als het aan minister Robert Peneux van Onderwijs, Wetenschap & Cultuur lag, waren de vijf verdachten van pedofilie doodgeschoten. “U wil ze dood, maar ik ben wreder,” reageert minister Jennifer van Dijk-Silos. “Ik wil ze castreren, zodat ze hun leven lang kijken naar iets wat er niet is, psychisch lijden en kapot gaan.” De politie heeft vorige week een deel van een pedofiele bende opgerold. Er is heel lang bij dit geval stilgestaan bij de opening van Meldpunt voor Kinderbescherming op Latour.
Minister Van Dijk-Silos heeft aan het begin van dit jaar de eerste meldcentrale geopend op Apoera naar aanleiding van de hoge mate van kindermisbruik dat in die regio is geconstateerd. Er is een tweede opgezet in Coronie. Voor Meldpunt Zuid is gekozen vanwege de toenemende klachten in dit kinderrijke gebied. Er liggen ruim veertig scholen in die regio. De meldpunten, hoewel het om een proefproject gaat, leggen heel wat wantoestanden bloot, deelt Van Dijk-Silos mee.

“Door de meldpunten kom je erachter dat dit land kinderen structureel misbruikt. Laat mij het zeggen. Laten ze mij uitschelden. Maar ik ben wel de minister die het ziet en ook die minister die inziet dat haar eigen instituten falen.” Van Dijk-Silos stelt dat de overheidsinstanties die voor kinderbescherming moeten zorgen, debet zijn aan het hoge aantal misbruik van kinderen en ontoelaatbare handelingen op de werkvloer. Zaken worden met de mantel der liefde bedekt en er wordt niet opgetreden. Daar komt verandering in, kondigt ze aan.

De bewindsvrouw zegt dat zij nog steeds in ‘shock’ is van de “vieze akelige mannen en die kinderen.” Zij vindt castratie en een levenslang lijden een gepaste straf. “Mensenrechten gaat gillen. Vrijdag ben ik bezig met mensenrechten dus dit mag ik niet eens zeggen. Maar wanneer we zieke mensen hebben en het gedogen, verkrachtingen met de mantel der liefde bedekken, en de politie een kind dat aangifte komt doen behandelt als een misdadiger, niet weet hoe de zaak aan te pakken, dan zijn wij het zelf die dit in standhouden. Dat is wat me irriteert, dat is wat me boos maakt.”
Van Dijk-Silos zegt dat de training binnen het Unicef/UNDP programma ter hand zal worden genomen. “Dit kunnen we niet langer tolereren dat instituten eraan meewerken. We hebben pas zoiets meegemaakt bij de politie… Omdat het om een collega ging…er is een rotzooi gebeurd en die collega is vrij. Ik ben het type dat alles zegt. Laat men weten welke wantoestanden er zijn in dit land, dat wij het zelf gedogen, dat wij het doen. En wanneer die minister wil en iedereen om haar heen wil niet, omdat welk instituut dan ook betrokken is erbij.” De minister merkt op dat men vaak niet weet hoe te handelen wanneer een kind mishandeld wordt. Een kind moest hele uien slikken, want het had een onvoldoende op school gehaald. “Wanneer een kind met een ketting van een auto wordt geslagen en het OM vindt dat het terug moet naar diezelfde omgeving…, dan faalt het OM. Dan faalt een instituut dat het kind moet beschermen. Ik kan het er niet vaak genoeg over hebben dat wij van Juspol, wij moeten die kinderen beschermen,” voert de minister aan.
Bron: Starnieuws

**
U kunt op onze Facebook pagina reageren op dit artikel. Uw mening, advies en/of power stellen wij zeer op prijs. Wilt u een verhaal of familiebericht plaatsen? Stuur het naar [email protected] en wij publiceren het gratis.