Redactie: SZF premie gaat omhoog

szf Suriname

De premies van de Stichting Staatsziekenfonds (SZF)voor de vrijwillig verzekerden zullen voor het eerst in vijf jaar, per 1 januari 2017 worden verhoogd. Tegelijkertijd wordt het voorzieningenpakket van de vrijwillig verzekerden verruimd met het ‘Basispakket Tandheelkundige voorziening’.
Deze service stelt de verzekerden in de gelegenheid om eens in de twaalf maanden, binnen een periode van 36 maanden, zonder bijbetaling gebruik te maken van een aantal preventieve tandheelkundige behandelingen. Vernomen wordt dat verzekerden door de tariefaanpassing hun premie nu nog niet kunnen betalen. Sommige cliënten hebben moeite met de verhoging en willen het hoe en waarom hiervan weten.

Bij het SZF hebben in de afgelopen maanden een reeks ontwikkelingen plaatsgevonden. Zo heeft het de basiszorgverzekering vanaf juni van dit jaar overgenomen van verzekeringsmaatschappij Self-Reliance. Het gaat om ruim honderdveertigduizend personen voor wie het SZF moet zorgdragen dat ze de basis medische zorg genieten. Per 1 december zijn ook alle cliënten van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo) overgeheveld naar het ziekenfonds.

Minister Joan Dogojo, liet weten dat dit besluit goed is overwogen. Sozavo is verantwoordelijk voor de verzekering van ongeveer zestigduizend minder draagkrachtige personen van 17 -59 jaar. De regering betaalt jaarlijks 120 miljoen Surinaamse dollar premie voor deze groep. De overheid vindt dat wanneer dit bedrag naar het SZF vloeit, de geldstroom binnen de sector efficiënter en transparanter zal geschieden.
Bron: DWT
**
U kunt op onze Facebook pagina reageren op dit artikel. Uw mening, advies en/of power stellen wij zeer op prijs. Wilt u een verhaal of familiebericht plaatsen? Stuur het naar [email protected] en wij publiceren het gratis.