Redactie: Heeft DJ Chuckie een gat in zijn hand?


In onze Quote Junior 100 schatten wij hem nog op een vermogen van €6 miljoen. Toch blijkt Dj Chuckie niet in staat om een huis op Aruba ter waarde van 515.000 Arubaanse guldens (ongeveer €270.000) af te tikken.
Fake it ‘till you make it, wij houden er wel van. En trappen er soms ook in. Dj Chuckie nam ons vorig jaar mee op tournee in the States en liet doorschemeren dat hij wel goed zou zijn voor een miljoentje of zes. Ook op basis van zijn beroepsbroeders en de waanzinnige gages die DJ’s tegenwoordig opstrijken voor een feestje leek ons dat een aardige schatting.
Het blijkt echter een fikse overschatting. Clyde Narain, zoals Chuckie eigenlijk heet, heeft naar verluidt last van het voetballers-syndroom; een slechte manager (zijn broer) en een gat in de hand. Zijn financiële problemen zijn nu zelfs zo groot dat hij een huis op Aruba, dat hij al op 30 september 2015 kocht, niet blijkt te kunnen betalen. En dat terwijl de koopsom van zo’n €270.000 toch niet al te heftig lijkt. Dat blijkt uit enkele gerechtelijke vonnissen die in handen van Quote zijn.

De Arubaanse kort gedingrechter bepaalde al in juni 2016 dat Narain het huis, waar hij al sinds februari 2015 woonde, maar niet wil betalen. De officiële lever- (en betalings)datum was toen al meermaals verplaatst op verzoek van de Surinaamse Dj. In juni van dit jaar vorderde de verkoper daarom medewerking door Narain aan het afronden van de koop, op last van een dwangsom. De rechter ging daarin mee; Narain moest nu echt gaan betalen.

Het mocht niet baten, want Narain heeft het geld niet, zo beweert hij. En dat is de kortgedingrechter met hem eens, want die bepaalde op 2 november 2016 dat het zinloos is om Narain dwangsommen op te leggen, omdat hij simpelweg de financiering niet rond krijgt. Of, zoals de rechter het zei: ‘Oplegging van dwangsommen heeft als doel de veroordeelde partij te prikkelen tot nakoming van hetgeen waartoe hij is veroordeeld. Tegen die achtergrond heeft Narain onbestreden gesteld dat hij de hiervoor geciteerde veroordeling (om de koop na te komen red.) onmogelijk kan nakomen zolang hij – wat tot nog toe het geval is – geen financiering heeft kunnen verkrijgen om aan koper c.s. te betalen (..)’
Kortom, de verkoper kan Narain eruit zetten of nog even geduld hebben. Ondertussen gaan wij nog eens even heel kritisch kijken naar het vermogen van de heer Chuckie.
Bron: quotenet.nl

**
Wilt u een verhaal of familiebericht plaatsen? Stuur het naar [email protected] en wij publiceren het gratis