Redactie: Albina Hospitaal klaar in augustus 2017

Het Albina Hospitaal heeft vanaf de start van de bouw in 2011, verschillendeopleveringsdata gekend. Het ministerie van Volksgezondheid staat nu op zijn strepen. De contractor Bouwbedrijf M.J. Soekroella krijgt een deadline van zeven maanden. “Tot augustus 2017! Tussen nu en zeven maanden moet hij het werk opleveren”, zegt Maureen Wijngaarde-van Dijk, waarnemend directeur Volksgezondheid. Zij tekende woensdag het addendum op het originele contract met Soekroella.

Volgens de planning wordt het hospitaal afgebouwd, ingericht en geoperationaliseerd. In de eerste fase wordt het poliklinisch gedeelte geopend, en later het liggedeelte dat gekoppeld is met andere afdelingen zoals de keuken en de wasserij. Er is veel oponthoud in de afbouwfase geweest. Het zorgde zelfs voor een financieel probleem met de financier, de Franse Ontwikkelingsbank (AFD). De gelden uit de lening van 5,5 miljoen euro zijn niet volledig gebruikt, terwijl de projectperiode al bijna om is. De vertragingen leidden ook in een verlies van SRD 180.000 van het budget.

In het addendum zijn nu wel de extra werkzaamheden opgenomen, geeft de directeur aan. Gaande de bouw kwamen deze werken bij kijken. De extraatjes waren niet begroot, en door de jaren heen stegen alle bouwkosten. Het ministerie komt nu ook in met SRD 12 miljoen – opgenomen in de suppletoire begroting 2016. “Wij hebben de gelden vrijgemaakt uit andere posten, omdat wij het hospitaal willen operationaliseren.”
Wijngaarde-Van Dijk tekende ook een overeenkomst met twee subcontractors. Zij werkten niet verder, omdat zij geen betaling ontvingen. De stagnatie had voor een groot deel te maken met de doorstroom van financiën tussen Soekroella en diens bank. De afspraak is nu dat de drie uitvoerders voor de verrichtte werkzaamheden, rechtstreeks hun geld ontvangen van de bank. “De bank mag geen sta-in-de-weg meer zijn.”
De Volksgezondheid directeur beseft dat de medische zorgverlening in Paramaribo al een groot probleem is. Toch mag de focus niet alleen op de stad zijn. De mensen in Marowijne hebben ook recht op medische en geestelijke zorg. Hoewel Albina een uitdaging is, zijn ze op het ministerie optimistisch gestemd. De voorbereiding wordt getroffen voor de personele bezetting. Verpleegkundigen, medici en andere specialisten uit het gebied, die nu elders werken, willen graag voor het ziekenhuis werken. “Ook vanuit de Franse zijde hebben medici belangstelling getoond voor een baan.”
De ondertekening van het addendum woensdag, volgde na een evaluatie bijeenkomst tussen Surinaamse en Franse stakeholders in de gezondheidssector en AFD. Verschillende gezondheidsprojecten worden door AFD gefinancierd, uit de lening van 15 miljoen euro uit 2009 en de schenking van 1 miljoen euro. De projecten zijn besproken, zoals de bouw en renovaties van hospitalen en klinieken, aanschaf van medische apparatuur en studies naar gezondheidskwesties. Een hiervan is de studie naar voorkomens van zware metalen (kwik, aluminium en lood) bij zwangere vrouwen te Albina en Fransen van Surinaamse origine. In april 2017 volgt de presentatie van resultaten.

Een andere studie is die naar de Aedes muskiet, de overbrenger van dengue. Het onderzoek in twee gebieden in Paramaribo wijst uit dat de muskiet immuun is voor het bestrijdingsmiddel Deltamethrine, dat in spuitbussen voorkomt. “Dit betekent dat het ministerie eerlijk moet zijn in de communicatie met de bevolking. Het bestrijdingsmiddel biedt geen soelaas meer in Paramaribo. We geven binnenkort hierover voorlichting.”

De formalisering van andersoortige samenwerkingen kwam ook ter sprake tijdens de meeting. Zoals de uitwisseling van patiënten informatie door de behandelaars (ziekenhuizen in Suriname en Frans-Guyana). De uitwisseling van verpleegkundigen die zich willen oriënteren op het gebied van de moeder- en kindzorg. “Onze bevolking zoekt hulp aan beide kanten. Wij willen leren wat de andere biedt en hoe de verwachtingen dichter bij elkaar te brengen.” Gezondheidswerkers moeten de bevolkingen voorlichten dat de vaccinaties aan beide zijde van de rivier hetzelfde zijn.


(Maureen Wijngaarde-Van Dijk, wnd directeur Volksgezondheid (2e L) tekent de papieren met de (sub)contractors voor de oplevering van het Albina Hospitaal. Op de achtergrond minister Patrick Pengel. (Foto: Ranu Abhelakh)

 

Julie Baron, AFD Health project manager blikt heel tevreden terug. “Er is een sterke commitment vanuit de personen en organisaties – vanuit beide zijdes. De projecten hebben geleid tot goede en sterke samenwerkingen, die zij willen voortzetten.” Dit heeft deuren geopend bij andere donoren zoals de PAHO. Baron geeft aan dat St.Laurant hospitaal een hechte samenwerking wil met Albina hospitaal, en op zoek gaat naar fondsen voor samenwerkingsprojecten.
Het Albina hospitaal wordt gebouwd langs de Oost-West verbinding. Op het complex worden verschillende gebouwen opgezet zoals een EHBO, ziekenhuis met 40 bedden, operatiezalen, administratie ruimtes, keuken, lijkenhuis en vier personeelswoningen.
Bron: Starnieuws

**
Wilt u een verhaal of familiebericht plaatsen? Stuur het naar [email protected] en wij publiceren het gratis