Redactie: Eigenaar mall int ten onrechte boetegeld van foutparkeerders

Ramon C. stapte op donderdag 17 november het politie bureau van Uitvlugt binnen met de klacht dat er een wielklem op een wiel van het voertuig van zijn zoon Daniel is geplaatst door iemand.
Volgens verklaring van Daniel die student is op de Anton de Kom Universiteit, kon hij door staking van het personeel van de universiteit het complex niet betreden met zijn voertuig. De poorten waren gesloten.
Hij parkeerde zijn voertuig op de parkeerplaats van de mall in de bocht van de Leysweg, nabij de universiteit. Enkele uren later keerde hij terug en zag dat er een klem was geplaatst aan zijn wiel.
Bij navraag kreeg hij van een medewerker te horen dat de eigenaar van de mall de wielklem heeft geplaatst. De medewerker verwees Daniel naar een bord waarop staat aangegeven dat de parkeerplaats alleen voor bezoekers van de mall is bestemd. Op voertuigen van niet bezoekers wordt er een klem aan het wiel geplaatst die na betaling van USD 50,- zal worden verwijderd.

Omdat de eigenaar naar zeggen van de medewerker niet aanwezig was, mocht Daniel SRD 50,- betalen. Daniel betaalde het bedrag en kon met zijn voertuig vertrekken nadat de klem door de medewerker was verwijderd.
De politie die na de melding de plek aandeed, trof de eigenaar niet aan. Op vrijdag 18 november is de politie weer geconfronteerd geworden met een geval waarbij eveneens een wielklem is geplaatst aan een wiel van het voertuig van een vrouwspersoon. Jalendra J. , eigenaar van de Leyswegmall, is toen opgeroepen. De man verklaarde aan de politie dat hij op grond van artikel 545 van het Wetboek van Strafrecht handelt.
Artikel 545 Wetboek van Strafrecht luidt als volgt:
1. Degenen die, zonder daartoe gerechtigd te zijn, over eens anders grond waarvan de toegang op een voor hem blijkbare wijze door de rechthebbende is verboden, loopt, rijdt of vee laat lopen, wordt gestraft met een geldboete van de tweede categorie.
2. Degenen die, zonder daartoe gerechtigd te zijn, de door de rechthebbende geplaatste aanwijzing of het bord als bedoeld in lid 1 van dit artikel verwijdert, verplaatst of onleesbaar maakt, wordt gestraft met geldboete van de tweede categorie.
De eigenaar geeft aan dat het zijn privé terrein is. Gelet op het feit dat hij een mall heeft opgezet en de units verhuurd aan derden heeft het parkeerterrein een openbaar karakter. Het artikel 545 van het Wetboek van Strafrecht heeft helemaal geen betrekking op zijn gepleegde handelingen.
Elke handeling die iemand pleegt waarbij de samenleving sancties worden opgelegd, dient des betreffende persoon eerst na te gaan of de te treffen maatregel een wettelijke bepaling heeft.
De eigenaar heeft geen vergunning kunnen overleggen waarop duidelijk is aangegeven dat hij voornoemde handeling mag plegen en geld daarvoor mag innen. Van het Openbaar Ministerie of de procureur-generaal heeft hij geen toestemming om over te gaan tot het innen van gelden van derden op grond van een wettelijk voorschrift.
De politie van Uitvlugt roept personen op aan wiens voertuig ook een wielklem is geplaatst en die moesten betalen alvorens deze werd verwijderd zich te melden op het bureau voor de verdere afhandeling van deze zaak.
**
Wilt u een verhaal of familiebericht plaatsen? Stuur het naar [email protected] en wij publiceren het gratis