Redactie: Gezondheid bewonders Ashiana kan achteruit gaan door eenzaamheid

Van de 270 seniorenburgers die zijn opgenomen in Huize Ashiana, ontvangt een derde deel geen bezoek. Directeur Ose Jabini zegt dat het geringe bezoek ervoor kan zorgen dat er eenzaamheid optreedt bij de bejaarde en dat de levenskwaliteit achteruitgaat.
Volgens Jabini zijn er echter ook oudjes die regelmatig bezoek krijgen. “Maar zij die dat niet krijgen, worden depressief, gaan piekeren en ontwikkelen ziektes.” Dit wil het tehuis voorkomen door familiebezoek aan te moedigen. Vandaar dat Ashiana is gestart met mantelzorg. Dit houdt in dat de zorg niet alleen aan het personeel van de instelling wordt overgelaten, maar dat de familie erbij wordt betrokken.

Sinds zijn aantreden eerder dit jaar heeft hij een maatschappelijk werker aangetrokken die in contact staat met de naasten om die zover te krijgen bezoeken af te leggen. Maar echt veel animo lijkt er niet te zijn. “We proberen de oudjes ook zelf bezig te houden”, legt Jabini uit. “We hebben een soos waar zij hun dag kunnen vullen, waardoor ze toch betrokken worden.” Ook op andere manieren worden de oudjes beziggehouden. Als voorbeeld noemt hij het tuinbouwproject dat vorige week is gestart.

Ashiana heeft een wachtlijst van 120 personen die opgenomen wensen te worden. Steeds vaker worden er aanvragen ingediend met als argument dat de familie te weinig tijd heeft om een oudje te verzorgen. Jabini merkt op dat dit fenomeen met de huidige generatie te maken heeft, waarbij zowel man als vrouw werkt. “Vroeger had je meer huismoeders, waardoor die zelf op hun oudjes konden letten”, weet hij.


(Foto-Annelies-Verhelst. p.s. De lieve mevrouw M. op de foto krijgt regelmatig bezoek. Ook van FamilieNieuws)

De instelling kan echter vanwege personeels- en ruimtegebrek geen extra mensen opvangen. Jabini: “Wij kunnen voorlopig niemand helpen. We moeten uitbreiden, maar dat is nog niet van de grond gekomen.” Een ‘nieuw’ oudje kan pas binnenkomen als één ontslagen wordt en verhuist, wat zelden gebeurt, of bij overlijden.
Bron: DWT**
Wilt u een verhaal of familiebericht plaatsen? Stuur het naar [email protected] en wij publiceren het gratis