Overleden – André Goeptar

Je hebt een pracht van een leven ,
maar op een bepaald moment moet je het begeven .

Met heel veel verdriet in hun harten maken de families :
Goeptar , Jagroep , Bhageloe , Badal & Bissesar bekend
dat op donderdag 17 nov vrij plosteling van hen is heen gegaan hun trouwe
broer , broertje , oom en man
DRS

André Oedairadj Goeptar

Op de leeftijd van 51 jaar

Hij was werkzaam bij ministerie van financien .

De crematie vind plaats op maandag 21 nov om 14:00 bij het crematie oord Weg naar Zee .
Gelegenheid tot het nemen van afscheid van 11:00 tot 13:00
ten huize van de overledene aan de Hoebbalaan 22A
alwaar de stoffelijk overschot zal worden opgebaard .

Wij wensen de nabestaanden veel sterkte toe met dit smartelijk verlies .

Rust zacht lieve Andrè,
je zal vooraltijd in onze harten voortleven

**
Wilt u een verhaal of familiebericht plaatsen? Stuur het naar [email protected] en wij publiceren het gratis