Overleden – 37-jarige Armand Jubitana

Een stoel blijft leeg
Een stem blijft zwijgen
maar in het hart zullen de herinneringen voor altijd blijven

Bedroefd om de grote leegte die hij achter laat,
maar dankbaar voor de liefde, vrolijkheid en zorg waarmee hij ons omringde,
maken wij bekend dat onze zoon, broer, neef en oom van ons is heengegaan,

Armand Jubitana

op de leeftijd van 37 jaar

De singi neti ter ere van Armand Jubitana zal op ZONDAG 13 NOVEMBER 2016
gehouden worden van 20.00u tot 24.00u.
aan de NASSYLAAN #90 (zand gedeelte tegenover Multifit gym)

Op MAANDAG 14 NOVEMBER 2016 is er vanaf 14.00u tot 14.30u
gelegenheid tot afscheid nemen in de Aula van de BEGRAAFPLAATS VAN RAHEMAL aan de Rahemalweg,
zijstraat van de Indira Ghandiweg voordat je Hanna’slust krijgt .
De uitvaartdienst vangt aan om 14.30u tot 15:30u.
De begrafenis vindt daar plaats

Namens de diepbedroefde familie
Moeder; Lucia Paal
Vader; Julvis Jubitana
Broers; Romeo jubitana & gezin
Darrell Gelddorp
Zusters; Monica Jubitana
Latoya Felix & gezin
Meredith Jubitana & gezin

Moge de HERE hem gedenken bij de opstanding
**
Wilt u een verhaal of familiebericht plaatsen? Stuur het naar [email protected] en wij publiceren het gratis