Redactie: Minder Surinaamse Nederlanders terug naar Suriname

In de eerste negen maanden van dit jaar zijn minder mensen met een Surinaamse achtergrond uit Nederland geremigreerd. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).


Tussen 1 januari en 30 september is de Nederlandse bevolking met 87,5 duizend gegroeid, vooral door een omvangrijke migratiestroom. Een relatief hoge immigratie gaat gepaard met een lagere emigratie. Niet alleen Surinaamse Nederlanders kiezen er minder snel voor om definitief naar het land van herkomst te verhuizen.

Dezelfde tendens doet zich voor bij Nederlanders van Turkse afkomst. Het aantal Brazilianen dat emigreert, is daarentegen wel fors toegenomen.

Een reden voor de afname van het aantal Surinaams-Nederlandse remigranten wordt niet gegeven, maar vermoed wordt dat het te maken heeft met de afschaffing van de eenmalige uitkering van verhuiskosten die remigranten tot medio 2014 van de Nederlandse overheid ontvingen.

Tot die tijd kreeg een alleenstaande 2.140 euro als bijdrage aan reis- en verhuiskosten. Dennis Lapar, directeur van Finance Suriname, voorspelde destijds al dat dit gevolgen zou hebben. “Een enorme belemmering voor mensen die willen remigreren”, zo zei hij destijds tegen de Ware Tijd.


Het CBS zegt dat nader onderzoek zal moeten uitwijzen wat de precieze oorzaken zijn van de terugval, maar dit onderzoek staat voorlopig op programma.
Bron: DWT

**
Wilt u een verhaal of familiebericht plaatsen? Stuur het naar [email protected] en wij publiceren het gratis