Redactie: Zijn Piramidespelen gevaarlijk?

In navolging van het ministerie van Financiën waarschuwt ook de Vereniging van Economisten in Suriname (VES) voor de hernieuwde opleving van piramidespelen en Ponzifraude. De afgelopen tijd zijn er wederom vermoedelijke piramidespelen, onder diverse namen, gesignaleerd in de samenleving. De promotie hiervan bereikt het grote publiek vooral door actieve rekrutering via ‘social media’. Hoewel Financiën ervoor heeft gewaarschuwd heeft VES vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid ook een verklaring uitgeven, ondertekend door voorzitter Winston Ramautarsing.
Bij piramidespelen doen deelnemers een geldinleg en proberen vervolgens anderen over te halen om eveneens mee te doen, waarna de inleg van de nieuwkomers als prijzengeld uitbetaald wordt aan bestaande deelnemers. Dit prijzengeld (commissie) hangt af van het werven van zoveel mogelijk nieuwe deelnemers. Het ‘spel’ gaat zolang door, zolang er nieuwe leden zich blijven aanmelden en inkomen met de verplichte commissie, of als de initieerders van het piramidespel alle middelen hebben opgesoupeerd. Piramidespelen doen zich wereldwijd voor onder diverse namen en constructies, maar zijn altijd illegaal. Met Ponzifraude (Ponzi Scheme) wordt de schijn gewekt van een zeer succesvolle beleggingsvorm, waardoor steeds meer gegadigden zich aanmelden. Aan deelnemers worden hoge rendementen voorgehouden, daar de organisatie zogenaamd een revolutionaire beleggingsmethode zou hebben ontwikkeld.

In werkelijkheid wordt het ingelegde geld helemaal niet gebruikt voor productieve activiteiten. Ponzifraude vertoont derhalve sterke overeenkomsten met piramidespelen, met als belangrijkste verschil dat het hier niet de deelnemers zijn die actief nieuwe participanten rekruteren, maar de organisatoren via intensieve reclamecampagnes. De bestaande deelnemers krijgen daarom geen uitkering afhankelijk van het aantal nieuwkomers die ze binnenhalen, maar afhankelijk van de omvang van de inleg en de tijdsduur. Hierdoor is het makkelijk om de constructie te ‘vermommen’ als een beleggingsproduct.

Onecoin en Swisscoin maken gebruik van zogenaamde ‘multi-level-management’
systemen, waarbij diverse personen wereldwijd, tegen niet-transparante vergoedingen, worden ingezet ter promotie en verkoop van een virtueel (niet tastbaar) product door verspreiding van niet bewezen succesverhalen. Het bedrijf achter Onecoin zetelt in Gilbraltar, maar is bedacht door een Bulgaar genaamd Ruja Ignatova. Swisscoin heeft een Zwitsers/Duitse oorsprong en wordt geleid door Werner Marquetant. Zowel Onecoin als Swisscoin worden geadverteerd als virtueel cryptogeld en alternatieve beleggingsvorm met zijn eigen ‘blockchain’.

De werking van beide systemen is gebaseerd op het beleggen in de eigen
cryptogeld die in de praktijk geen waarde blijken te hebben buiten de Onecoin en
Swisscoin organisaties om. Om het aantrekkelijk te doen overkomen, worden oplopende commissies beloofd bij rekrutering van nieuwe deelnemers. Hoe meer er gerekruteerd wordt, hoe hoger de commissie. Echter, is er geen garantie dat beleggers reëel rendement zullen ontvangen en is er een gevaar dat het inleggeld niet opgenomen kan worden op aanvraag (omzetting van cryptogeld naar SRD, USD).

De VES adviseert de gemeenschap om behoedzaam om te gaan met haar
inkomen en spaartegoeden en niet te participeren in deze cryptomunten, daar meerdere van deze Ponzifraude-achtige gelijkenissen vertonen. In moeilijke economische tijden is het begrijpelijk dat mensen zich willen beschermen tegen geldontwaarding en verarming, maar noch Onecoin, noch Swisscoin zullen hiertegen heil bieden. Wij kennen al enkele gevallen van Surinamers die, gelokt door de mooie beloften, er bekaaid van af zijn gekomen. Kortom: niet doen. If it sounds too good to be true, it probably is, zegt de VES.

Bron: Starnieuws**
Wilt u een verhaal of familiebericht plaatsen? Stuur het naar [email protected] en wij publiceren het gratis